zlote technikum perspektywy 1 srebny medal ranking rzeszow technikum fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

                                                                                                    

 

Do pobrania:
Pobierz plik (przybory biurowe na 2018.docx)Zapytanie ofertowe - przybory biurowe na 2018[Załączniki]28 kB

 

Załącznik nr 2

……………………………..

   pieczątka zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                        

   Rzeszów 23.01.2018r.                   

                                                                                                                                                                                                                                                                      nazwa i adres Wykonawcy

 1. Zamawiający Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie 35-225 Rzeszów,     ul. Sucharskiego 4.

                                             nazwa Zamawiającego

 1. Przedmiot zamówienia: Przybory biurowe na 2018r.

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

1.      

Papier do ksero kolor A4 80g/m2 – 500szt kolory pastelowe

6 ryz

2.      

Marker do tablicy kolor

30 szt.

3.      

Papier kancelaryjny kratka A 3 500szt

4ryzy

4.   

Papier kancelaryjny linia(ryza) A 3 500szt.

4ryzy

5.     

Papier wizytówkowy A4   20 szt.

100szt

6.     

DługopisTOMA SUPERFINE 059

50szt

7.     

Długopis Lexi 5

20szt

8.     

Długopis żelowy

20szt

9.      

Marker do tablicy MW85 Pentel 1

250szt

10.   

Kreda biała nie brudząca 48 szt.

50op

11.  

Blok biurowy A4 100

30szt

12.   

Gąbka magnetyczna do tablic suchościeralnych szt 1

15szt

13.   

Marker permanent

6szt

14.  

Sznurek pakowy

5szt

15.   

Rolki kasowe termoczułe 57/25

20 szt

16.   

Bristol biały 50x70

10ark

17.  

Blok techniczny A4

10szt

18.   

Flamastry kpl. 6szt.

2kpl

19.   

Archive Clip op50 szt.

2op

20.   

Karta urlopowa OS-230

15szt

21.  

Karta drogowa samochód osobowy SE-101

2blocz.

22.   

Polecenie wyjazdu służbowego Os-232

3blocz.

23.   

Upoważnienie KS 42

2blocz.

24.   

Zamówienie ogólne

4blocz.

25.  

Książka dokumentów ścisłego zarachowania

3szt

26.  

Dziennik KKZ

15 szt.

27.   

Polecenie przelewu/wpłaty

5 blocz.

28.   

Arkusz ocen Słuchacza Szkoły dla dorosłych

Prowadzonych w systemie zaocznym MEN-I/47a/2

50szt.

29.   

Bristol kolor 50x70

20 ark.

30.   

Bateria alkaline 1,5V AAA

20 szt.

31.   

Bateria alkaline   LR6 1,5 AA

30 szt.

32.   

Dziennik lekcyjny dla kl. IV-VI Szkoły podstawowej Gimnazjum oraz Szkół ponadgimnazialnych MEN –I/3

15szt

33.  

Dziennik lekcyjny Szkoły Zaocznej MEN-I/7

50szt

34.  

Księga uczniów MEN-I/15

2szt

35.   

Dziennik zajęć wychowawczych MEN-I/5

20szt

36.  

Dziennik pedagoga

2szt

37.   

Dziennik Biblioteki szkolnej MEN-I/8

2szt

38.   

Legitymacja szkolna MEN I/50b/2

200szt

39.   

Gilosze świadectw LO, technikum, KKZ

600szt.

40.   

Gumka do mazania PENTEL ZEH 03

12 szt.

41.   

Ofertówki A4

100 szt.

 1. Wymagania dotyczące:

- termin wykonania zamówienia – sukcesywnie przez 2018r. ilość asortymentu może ulec zmianie,

-. termin płatności: 14 dni od wystawienia faktury VAT,

- kryteria oceny ofert: cena 100%

- otwarcie ofert: 30.01.2018 godz. 12:15

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4 pok. nr 18, - sekretariat do dnia 30.01.2018r. do godz. 12:00 Oferta powinna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzona napisem: Dostawa przyborów biurowych na 2018r.

                                                                                                          

                                                                                                    ………………………………..

                                                                                                             podpis osoby upoważnionej

                                                                                                      

TREŚC OFERTY

Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres/siedziba wykonawcy ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP …………………………………………………………………………………………….

REGON………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia……………………………………………………

                                                                                   Zamawiający wpisuje nazwę zamówienia

Za:

Cenę netto ……………………………………… zł

Podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami……………………………………zł

Cenę brutto ………………………………………zł

Lp.

Nazwa towaru

Ilość

Cena netto za szt.,op.,kpl

Wartość

netto

Wartość

VAT

Wartość

Jednostkowa brutto

Wartość brutto

1.        

Papier do ksero kolor A4 80g/m2 – 500szt kolory pastelowe

6 ryz

         

2.        

Marker do tablicy kolor

30 szt.

         

3.        

Papier kancelaryjny kratka A 3 500szt

4ryzy

         

4.        

Papier kancelaryjny linia(ryza) A 3 500szt.

4ryzy

         

5.        

Papier wizytówkowy A4   20 szt.

100szt

         

6.        

DługopisTOMA SUPERFINE 059

50szt

         

7.        

Długopis Lexi 5

20szt

         

8.        

Długopis żelowy

20szt

         

9.        

Marker do tablicy MW85 Pentel 1

250szt

         

10.     

Kreda biała nie brudząca 48 szt.

50op

         

11.     

Blok biurowy A4 100

30szt

         

12.     

Gąbka magnetyczna do tablic suchościeralnych szt 1

15szt

         

13.     

Marker permanent

6szt

         

14.     

Sznurek pakowy

5szt

         

15.     

Rolki kasowe termoczułe 57/25

20 szt

         

16.     

Bristol biały 50x70

10ark

         

17.     

Blok techniczny A4

10szt

         

18.     

Flamastry kpl. 6szt.

2kpl

         

19.     

Archive Clip op50 szt.

2op

         

20.     

Karta urlopowa OS-230

15szt

         

21.     

Karta drogowa samochód osobowy SE-101

2blocz.

         

22.     

Polecenie wyjazdu służbowego Os-232

3blocz.

         

23.     

Upoważnienie KS 42

2blocz.

         

24.     

Zamówienie ogólne

4blocz.

         

25.     

Książka dokumentów ścisłego zarachowania

3szt

         

26.     

Dziennik KKZ

15 szt.

         

27.     

Polecenie przelewu/wpłaty

5 blocz.

         

28.     

Arkusz ocen Słuchacza Szkoły dla dorosłych

Prowadzonych w systemie zaocznym MEN-I/47a/2

50szt.

         

29.     

Bristol kolor 50x70

20 ark.

         

30.     

Bateria alkaline 1,5V AAA

20 szt.

         

31.     

Bateria alkaline   LR6 1,5 AA

30 szt.

         

32.     

Dziennik lekcyjny dla kl. IV-VI Szkoły podstawowej Gimnazjum oraz Szkół ponadgimnazialnych MEN –I/3

15szt

         

33.     

Dziennik lekcyjny Szkoły Zaocznej MEN-I/7

50szt

         

34.     

Księga uczniów MEN-I/15

2szt

         

35.     

Dziennik zajęć wychowawczych MEN-I/5

20szt

         

36.     

Dziennik pedagoga

2szt

         

37.     

Dziennik Biblioteki szkolnej MEN-I/8

2szt

         

38.     

Legitymacja szkolna MEN I/50b/2

200szt

         

39.     

Gilosze świadectw LO, technikum, KKZ

600szt.

         

40.     

Gumka do mazania PENTEL ZEH 03

12 szt.

         

41.     

Ofertówki A4

100 szt.

         
 

Razem Wartość

           

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ceny podane w formularzu asortymentowo- cenowym obowiązują przez cały czas trwania umowy.

dnia ……………………………..

                                                                                       …………………………………

                                                                                         podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

                                                                                                                                      pieczątka wykonawcy

Projekt umowy

Umowa nr

zawarta w dniu ……………. w Rzeszowie , pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów NIP 8130008613

Odbiorca faktury –płatnik Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego. Sucharskiego 4,                                   35-225 Rzeszów

reprezentowanym przez: mgr Bogdana Rączy – Dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego

zwanym dalej Zamawiającym

a,

…………………………………..

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcą

 • 1.
 1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa przyborów biurowych na potrzeby Zamawiającego zgodnie z asortymentem określonym w formularzu asortymentowo-cenowym zawartym w ofercie z dnia……………. r.
 2. Dopuszcza się możliwość przesunięcia ilości materiałów biurowych pomiędzy poszczególnymi asortymentami oraz dostawę artykułów nie zawartych w formularzu asortymentowo – cenowym , których nie można było przewidzieć a są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Zamawiającego.
 • 2.
 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy sukcesywnie, własnym transportem, na własne ryzyko i na własny koszt bez obciążenia z tego tytułu Zamawiającego dodatkowymi kosztami.
 2. Dostawy odbywać się będą w terminach uzgodnionych z Zamawiającym każdorazowo , na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego faksem lub telefonicznie .
 3. Zamawiający za każdym razem będzie określał asortyment towaru oraz jego ilości.
 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione materiały na adres siedziby Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili otrzymania zamówienia.
 5. Dostawy odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

6.Przedmiot dostawy musi być nowy, posiadać oryginalne fabryczne opakowanie, wolny od wad, dopuszczony do obrotu oraz posiadać aktualny termin ważności.

 1. Dostawa przedmiotu zamówienia musi być opakowana w sposób umożliwiający jego identyfikację (ilość, rodzaj).
 2. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia zwrotu i wymiany towarów, nie spełniających

wymagania określone w niniejszej umowie lub uszkodzonych w wyniku transportu na własny koszt.

 • 3.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

 1. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie umowy.
 2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość dostaw, zgodność z wymaganiami jakościowymi określonymi dla przedmiotu umowy.
 3. Wykonawca zapewni należytą staranność przy realizacji umowy, rozumianą jako staranność profesjonalna w działalności objętej przedmiotem niniejszej umowy.
 4. Wykonawca wyda przedmiot umowy zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem.
 • 4.

Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania umowy osobie, bądź w całości, bądź w części bez pisemnej zgody Zamawiającego.

 • 5.

Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy jest

………………………….     …………………… .

 • 6.
 1. Wartość przedmiotu netto……………………..

VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ……………………                                                                            

Wartość brutto……………………….

zgodnie z otrzymaną ofertą stanowiącą integralną część niniejszej umowy.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian ilościowych w stosunku do wielkości zapotrzebowań określonych w zapytaniu ofertowym w związku z czym wartość umowy może ulec zmianie w zależności od wielkości dostaw do Zamawiającego, uwzględniając jego bieżące potrzeby.
 2. Zamawiający ma prawo nie wykonać w okresie trwania umowy całej ilości zaplanowanych dostaw, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.
 • 7.
 1. Należność za dostarczone materiały biurowe będzie płatna w terminie 14 dni od dostarczenia faktury Zamawiającemu
 2. Wartość poszczególnych dostaw będzie wyliczona przy zastosowaniu cen jednostkowych przedstawionych przez Wykonawcę w ofercie.
 3. Zapłata za dostarczone materiały biurowe, nastąpi w drodze przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.
 4. Faktury będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i doręczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego o treści:                                                                        

   Nabywca

Gmina Miasto Rzeszów

 1. Rynek 1

35-064 Rzeszów

NIP 8130008613

 

Odbiorca faktury-płatnik

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

 1. Sucharskiego 4
  • Rzeszów

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT.

 

 • 8.
 1. Materiały biurowe objęte przedmiotem umowy będą wolne od wad.
 2. W przypadku ujawnienia wad jakościowych dostarczonych materiałów , których nie można było stwierdzić w chwili dostawy, Zamawiający niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi o tym fakcie wykonawcę pisemnie.
 3. Wykonawca w terminie 48 godzin od zgłoszenia wady, dokona wymiany wadliwego towaru na wolny od wad.
 • 9.
 1. W razie nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych :
 2. a) za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy w wysokości 2% wartości nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki.
 3. b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad w wysokości 2% wartości towaru dostarczonego z wadami, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na wymianę .

Powyższe kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.

 1. Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną, potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.
 • 10.

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca poprzedzającym pisemnym zawiadomieniem Wykonawcy.

 • 11.

Umowa została zawarta na czas określony od dnia ……………. do dnia 31.12.2018r.

 • 12.
 1. We wszystkich sporach nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie problemy oraz sprawy wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                                       Wykonawca:

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu