komunikatUWAGA UCZNIOWIE ZREKRUTOWANI NA STAŻ 2017!!!

2 CZERWCA 2017 r. O GODZ. 11:00 W SALI 301 ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE STAŻU ZAWODOWEGO. OBECNOŚĆ WSZYSTKICH ZREKRUTOWANYCH UCZNIÓW OBOWIĄZKOWA. PROSIMY, ABY NA SPOTKANIE PRZYSZLI RÓWNIEŻ UCZNIOWIE Z LIST REZERWOWYCH.

W załacznikach dokumenty dotyczące odbywanych staży i praktyk. O zasadach wypełniania tych dokumentów będzie mowa na spotkaniu. Proszę o zapoznianie się z nimi. Przykładowe wypełnienie dokumentów - wzór.