POPRAWKOWA  SESJA  EGZAMINACYJNA  DLA  SZKÓŁ  ZAOCZNYCH – sierpień 2019r.

Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Policealna

 

  • Egzaminy pisemne -  24.08.2019 r. ( wszystkie wymagane  przedmioty) – godz. 9.00    
  • Egzaminy ustne  -  25.08.2019 r.  -  godz. 9.00