ROK SZKOLNY 2019/2020

7 - 8.09.2019

21 - 22.09.2019

28 - 29.09.2019

5 - 6.10.2019

19 - 20.10.2019

26 - 27.10.2019

16 - 17.11.2019

30.11 - 1.12.2019

7 - 8.12.2019

Ze względów organizacyjnych przewidywane są również zajęcia  w terminach innych niż podane – zgodnie ze szczegółowym rozkładem zajęć dla każdego semestru.

UWAGA !!!

VI LO

Egzaminy pisemne:  23 - 24.11.2019

Egzaminy ustne : 30.11 - 1.12.2019, 7 - 8.12.2019