zlote technikum perspektywy 1 srebny medal ranking rzeszow technikum fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU
Nabór 2019/2020

nabor nowy

e-dziennik

e dziennik

Jakich zawodów można się uczyć w szkołach w Rzeszowie

rz na zawodo

Youtube - ZSKU

Youtube - MdM

Youtube - Technikum nr 12

Youtube - X Liceum wojskowe

Youtube - Musztra paradna

 

Do pobrania:
Pobierz plik (Zal 7b_S Oswiadczenie o przystapieniu do egzaminu poprawkowego SF .docx)Zal 7b_S Oswiadczenie o przystapieniu do egzaminu poprawkowego SF[egzamin poprawkowy]19 kB
Pobierz plik (Zal 7a Oswiadczenie o przystapieniu do egzaminu poprawkowego NF .docx)Zal 7a Oswiadczenie o przystapieniu do egzaminu poprawkowego NF[egzamin poprawkowy]18 kB
Pobierz plik (Terminy2017-2018.pdf)Terminy, 2017/18 po raz pierwszy lub kolejny[TERMINY 2017/2018]367 kB
Pobierz plik (Zal 1e_S Deklaracja SF Likwidacja szkoly i eksterni 17-18(1).docx)Zal 1e_S Deklaracja SF Likwidacja szkoly i eksterni 17-18 - STARA FORMUŁA[absolwenta liceum - 2004/2005–2013/2014, absolwenta technikum - 2005/2006–2014/2015 i którego szkoła została zlikwidowana lub przekształcona i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do eg]33 kB
Pobierz plik (Zal 1d_S Deklaracja SF Standard 17-18(1).docx)Zal 1d_S Deklaracja SF Standard 17-18- STARA FORMUŁA[ absolwenta liceum - 2004/2005–2013/2014, absolwenta technikum - 2005/2006–2014/2015 i przystępuje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwyższanie wyników lub przystąpienie do egzaminu z nowych przedmiotów ]34 kB
Pobierz plik (Zal 1c_N Deklaracja NF Matura sprzed 2005 r 17-18(1).docx) absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016 albo 2016/201- NOWA FORMUŁA[Deklaracja dla absolwenta, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów ponadpodstawowych szkół średnich (sprzed 2005 r.)]30 kB
Pobierz plik (Zal 1b_N Deklaracja NF Likwidacja szkoly zagranica i eksterni z 2016 r 17-18.(1).docx)Zal 1b_N Deklaracja NF Likwidacja szkoly zagranica i eksterni NOWA FORMUŁA[ absolwenta LO z roku szkolnego 2014/2015, 2015/2016 albo 2016/2017 albo absolwenta technikum z roku szkolnego 2015/2016 albo 2016/2017]36 kB
Pobierz plik (Zal 1a_N Deklaracja NF 17-18(1).docx)Zal 1a_N Deklaracja NF 17-18- NOWA FORMUŁA[ucznia szkoły ponadgimnazjalnej - 2017/2018 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego, absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej - 2015/2016 ]35 kB
Pobierz plik (Zal_26a_Informacja_o_wniesieniu_oplaty_za_egzamin_maturalny_NF_SF.docx)Zal. 26a Informacja o wniesieniu oplaty za egzamin maturalny[załacznik]36 kB
Pobierz plik (Zal-26b-Wniosek-o-zwolnienie-z-oplaty-za-egzamin-maturalny-NF-SF.docx)Zal-26b-Wniosek-o-zwolnienie-z-oplaty-za-egzamin-maturalny-NF-SF.docx[załacznik]35 kB

 

 HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH poprawkowych

 ZSKU RZESZÓW - SIERPIEŃ 2018 R.

 SZKOŁA ZAOCZNA I WIECZOROWA oraz MŁODZIEŻOWA

 

Data/dzień

tyg./godz.

Przedmiot

Poziom

Formuła

matury

Nr sali

 

EGZAMIN  PISEMNY   -  ZSKU RZESZÓW

 21.08 /wt./ 900

matematyka

PP

poziom podstawowy

S ( stara )

N ( nowa )

           29

21.08 /wt./ 900

Język angielski

PP

poziom podstawowy

N( nowa )

9

EGZAMIN  USTNY -  ZSKU RZESZÓW

21.08/wt./ 900

Język angielski

BOP

 

28

 

Listy zdających są dostępne w sekretariatach szkoły oraz są wywieszone w gablotach.

 

egz popraw 2018a.jpg

egz popraw 2018

 

 

 

 

matura zegarMatura 2018r.

Uczniowie XLO, Technikum nr 12, uczniowie/słuchacze LO dla dorosłych składają deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018 u wychowawców lub w sekretariacie odpowiednich szkół do 30 WRZEŚNIA 2017 r., druki do pobrania na stronie www.oke.krakow.pl  lub w sekretariatach szkoły.

Absolwenci którzy ukończyli szkołę w poprzednich latach składają deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego  w roku szkolnym 2017/2018 do macierzystej szkoły do 7 LUTEGO 2018r.  

Szczegółowe informacje na stronie www.oke.krakow.pl 

 

 ikona warning1INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO W  „ NOWEJ FORMULE obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Pełna treść http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20170901_EM_Informacja_CALOSC.pdf

 

ikona warning1Harmonogram egzaminu maturalnego

egz mat 2017 1

egz mat 2017 2

egz mat 2017 3

ikona warning1Deklaracje maturalne MATURA 2018

Uczniowie i absolwenci przystępujący do matury po raz pierwszy oraz ci, którzy nie zdali matury, składają dwie deklaracje maturalne: tzw. wstępną (do 30 września 2017r.) i ostateczną (do 7 lutego 2018r.). Złożenie w terminie obu deklaracji jest warunkiem przystąpienia do matury w maju 2018 roku.

Żeby prawidłowo wypełnić deklarację, należy ją wcześniej przemyśleć - poniżej (w dokumentach do pobrania) zamieszczone są wzory deklaracji oraz wyjaśnienia.

Deklaracje wstępne można jeszcze zmienić - poprawki będzie można nanieść w momencie składania deklaracji ostatecznej (do 7 lutego).

W deklaracji ostatecznej niczego już zmienić nie można, nie można także zrezygnować z deklarowanych przedmiotów dodatkowych (nawet jeżeli maturzysta nie przyjdzie na te egzaminy - na świadectwie będzie wynik - 0%)

 

Link do deklaracji maturalnych http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2017090410101627

 

ikona warning1Komunikat   dyrektora   Centralnej   Komisji   Egzaminacyjnej

Komunikat   dyrektora   Centralnej   Komisji   Egzaminacyjnej z 1 września  2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

Pełna treść komunikatu:
http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20170901_EM_Komunikat_o_dostosowaniach.pdf

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków  i form  egzaminu należy złożyć do macierzystej szkoły do 31 grudnia 2017 r. Dyrektor szkoły do dnia 10 lutego 2018r przedstawi  sposób/y dostosowań, zaś absolwent złoży oświadczenie o skorzystaniu bądź nie z zaproponowanych dostosowań do 14 lutego 2018r.

 ikona warning1Opłaty za egzamin

Informacja dla  absolwentów z lat poprzednich

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny:

 1. dla absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego
    oraz
 2. dla absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

Wszyscy absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu w maju 2018 r i spełniają jeden z powyższych warunków, są zobowiązani do wniesienia opłaty w wysokości 50 zł za każdy egzamin, w terminie od  1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r. 

Najpóźniej do 7 lutego do OKE należy złożyć/przekazać dowód wpłaty razem z zał. 26 a

Opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji lub nie zgłoszenia się na egzamin.

Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu wynosi 50,00 zł. Należy ją wpłacić na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
os. Szkolne 37, 31-978 Kraków
46 1010 1270 0021 0522 3100 0000

Absolwenci, którzy należą do terenu innych okręgowych komisji wnoszą opłatę na konto swoich komisji egzaminacyjnych. W dowodzie/tytule wpłaty muszą być zawarte informacje, które podane są we wzorze poniżej:

oplata2018

Brak opłaty za egzamin maturalny uniemożliwia przystąpienie do tego egzaminu.

Opłata stanowi dochód budżetu państwa. W przypadku rezygnacji z przystąpienia do egzaminu lub nieprzystąpienia do egzaminu opłata nie podlega zwrotowi.

Załącznik 26a oraz dowód wniesienia opłaty należy dostarczyć do OKE w Krakowie (osobiście lub pocztą tradycyjną) od 1 stycznia 2018 r. do 7 lutego 2018 r. Kopie tych dokumentów należy również przedłożyć w szkole.

W terminie od 1 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. należy sprawdzić w szkole, czy wpłata została odnotowana przez OKE.

 

 ikona warning1KODY SZKÓŁ

 

 • X Liceum Ogólnokształcące 186301-18110
 • Technikum nr 12 186301-1831M
 • Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, Technikum dla dorosłych 186301-1812V

 ikona warning1Dopuszczalne przybory pomocnicze na maturze:

 • linijka
 • cyrkiel
 • kalkulator prosty (umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, pierwiastków kwadratowych z liczb)
 • długopis/pióro koloru czarnego

 

Pełna treść https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20170901%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

 

ikona warning1Złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego do 7 lipca 2018 r.

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


[email protected] 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu