zlote technikum perspektywy 1Perspektywy 2020 - srebrna odznaka Offic365 Web fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU
Nabór 2019/2020

nabor nowy

Youtube - ZSKU

Youtube - MdM

Youtube - Technikum nr 12

Youtube - X Liceum wojskowe

Youtube - Musztra paradna

Do pobrania:
Pobierz plik (Załącznik nr-4 wniosek o przyjęcie do internatu.doc)Załącznik nr-4 wniosek o przyjęcie do internatu[wniosek o przyjęcie do internatu]96 kB
Pobierz plik (Rekrutacja do internatu.pdf)Rekrutacja-warunki i terminy przyjęć do internatu[rekrutacja internat]108 kB
Pobierz plik (Oświadczenie WPŁATY.pdf)Oświadczenie WPŁATY[Oświadczenie WPŁATY]104 kB
Pobierz plik (zalacznik 3 kontunuacja pobuty ucze pelnoletni.pdf)załącznik 3 - wniosek o kontynuacje pobytu[wniosek o kontynuację wychowanek pełnoletni]372 kB
Pobierz plik (zalacznik 2- kontynuacja pobytu.pdf)załącznik 2- wniosek o kontynuację pobytu[wniosek o kontynuację wychowanek niepełnoletni]391 kB
Pobierz plik (regulamin_internatu.pdf)Regulamin[Regulamin Internatu ZSKU w Rzeszowie]311 kB

 

rekrutacja 1

 

terminy, zasady:

 

 1. Rekrutacja młodzieży do internatu ZSKU w bieżącym roku szkolnym rozpoczyna się od 13 V i trwa do 28 VIII.
 2. O przyjęcie do internatu mogą ubiegać się uczniowie szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Rzeszów.
 3. W pierwszej kolejności do placówki przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego zamieszkujący w miejscowościach, z których codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub niemożliwy.
 4. W przypadku, kiedy Internat dysponuje wolnymi miejscami, w dalszej kolejności przyjmowani są ubiegłoroczni wychowankowie z różnych  szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów, a następnie kandydaci do klas pierwszych z innych szkół średnich prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów, które nie posiadają własnych internatów. O przyjęciu decyduje liczba uzyskanych punktów, wg Tabeli 1 (Wniosek o przyjęcie do internatu ZSKU w Rzeszowie).
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów podczas postępowania rekrutacyjnego brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń – data złożenia wniosku.
 6. Ubiegłoroczni wychowankowie internatu przyjmowani są do placówki na podstawie złożonej w terminie do 31 V 2019deklaracji i po  uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Wychowawców Internatu.
 7. Deklarację dotyczącą kontynuowania pobytu w internacie należy złożyć u Kierownika Internatu, Wniosek o przyjęcie do internatu składa się w sekretariacie Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego.
 8. Wszystkim uczniom miejsce w internacie przyznawane jest tylko na jeden rok szkolny.
 9. W szczególnych przypadkach do internatu mogą być przyjęci uczniowie zamieszkali w Rzeszowie.
 10. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do internatu nie powinni mieć przeciwwskazań zdrowotnych i społecznych do zamieszkania w placówce opiekuńczo-wychowawczej (zgodnie z orzeczeniem).
 11. Wychowankowie, którzy karnie zostali usunięci z internatu bądź dobrowolnie zrezygnowali z zamieszkania podlegają ponownej pełnej rekrutacji na zasadach ogólnych i są zobowiązani złożyć wnioski o przyjęcie.
 12. Uczeń, który został przyjęty do internatu, ale rezygnuje z zamieszkania, zobowiązany jest do przekazania tej informacji w internacie Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego do dnia 27 sierpnia 2019r.
 13. Uczniowie, którzy otrzymali miejsce w internacie w wyniku wprowadzenia Komisji Rekrutacyjnej w błąd poprzez podanie nieprawdziwych informacji w dokumentach rekrutacyjnych tracą je.
 14. Druki dokumentów pobiera się w internacie lub ze strony: zsku.rzeszow.pl - zakładka internat - nabór).
 15. Decyzję o przyjęciu do internatu podejmuje, powołana przez Dyrektora Szkoły, Komisja Rekrutacyjna, której przewodniczącym jest Kierownik Internatu.
 16. Wyniki prac Komisji Rekrutacyjnej będą dostępne w Internacie oraz Sekretariacie Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie w dniu 16 lipca 2019r. oraz w dniu 28 sierpnia 2019 r. - ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej.
 17. W terminie 7dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny może wystąpić do Dyrektora Szkoły z pisemnym odwołaniem od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej po 25 sierpnia 2019 roku

 

Terminarz rekrutacji:

 • 13 maja  –  31 maja 2019r. – składanie deklaracji przez młodzież mieszkającą w internacie w latach ubiegłych.

 • 13 maja – 10 lipca 2019r. do godziny 15:00 – składanie wniosków przez kandydatów klas pierwszych oraz nowych uczniów klas starszych ZSKU.

 • do 15 lipca 2019r. do godziny 10:00 – potwierdzenie woli zamieszkania w internacie przez nowych kandydatów oraz dostarczenie zaświadczenia o przyjęciu do szkoły (nie dotyczy uczniów ZSKU).

 • 16 lipca 2019r. – ogłoszenie listy osób przyjętych do internatu w pierwszym etapie rekrutacji.

 • 16 lipca 2019r. – 27 sierpnia 2019r. – nabór uzupełniający.

 • 28 sierpnia 2019r.– lista osób przyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane !!!

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe /Dz.U. z 2017r. poz. 60 ze zmianami/. - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. z 2018r., poz. 1000). 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r., poz. 610). 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
- Zarządzenie nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum), do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2019/2020 w województwie podkarpackim. 
-  Statut Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.  
- Regulamin Internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.

 

 

Tabela nr. 1

Kryteria naboru do internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie

KRYTERIA GŁÓWNE

LICZBA PUNKTÓW

Kandydat z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci

5

Kandydat jest niepełnosprawny

5

Kandydat, którego jedno lub dwoje z rodziców jest niepełnosprawne

5

Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność

5

Kandydat samotnie wychowywany przez matkę lub ojca

5

Kandydat objęty pieczą zastępczą

5

KRYTERIA DODATKOWE

LICZBA PUNKTÓW 

Trudności z dojazdem kandydata do szkoły tj. odległość od miejsca zamieszkania lub/ i brak środków komunikacji publicznej:

 

-poniżej 50 km

1

-powyżej 50 km

4

-brak bezpośredniego połączenia

2

Kandydat, który uzyskał świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

2

Kandydat, który uzyskał szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach,

2

zawodach lub w zakresie aktywności społecznej

 

Kandydat, którego rodzeństwo mieszka w internacie ZSKU

5

 Kandydat, któremu przyznano miejsce w internacie ZSKU zobowiązany jest dostarczyć do dnia 20 sierpnia 2018 roku Oświadczenie dotyczące wpłat  za wyżywienie i zakwaterowanie  w internacie (plik do pobrania - oświadczenie wpłaty).

 

 

linia

 

 poduszkaMieszkaniec internatu powinien przywieźć:

- kołdrę, poduszkę,

- poszewki na kołdrę i poduszkę, prześcieradło

                      - kubek/szklankę, talerz, sztućce do własnego użytku w pokoju.

pieniadze

 

PŁATNOŚCI  >>>>>

 

 

linia

 

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu