zlote technikum perspektywy 1 srebny medal ranking rzeszow technikum fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
  • Sukces ZSKU
Zapraszamy na nasz Dzień Otwarty 25.04. Więcej informacji

nabor nowy

Youtube - ZSKU

Youtube - MdM

Do pobrania:
Pobierz plik (Oświadczenie  WPŁATY.pdf)Oświadczenie WPŁATY[Oświadczenie WPŁATY]104 kB
Pobierz plik (Rekrutacja.pdf)Rekrutacja - warunki i terminy przyjęć do Internatu[rekrutacja]362 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 podanie ZSKU.pdf)załącznik 4 - wniosek o przyjęcie do Internatu[wniosek]673 kB
Pobierz plik (zalacznik 3 kontunuacja pobuty ucze pelnoletni.pdf)załącznik 3 - wniosek o kontynuacje pobytu[wniosek o kontynuację wychowanek pełnoletni]372 kB
Pobierz plik (zalacznik 2- kontynuacja pobytu.pdf)załącznik 2- wniosek o kontynuację pobytu[wniosek o kontynuację wychowanek niepełnoletni]391 kB
Pobierz plik (regulamin_internatu.pdf)Regulamin[Regulamin Internatu ZSKU w Rzeszowie]311 kB

 

rekrutacja 1

 

Rekrutacja do internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie na rok szkolny 2018/19 odbywa się na podstawie złożonych Wniosków o przyjęcie do internatu (uczniowie klas pierwszych) oraz na podstawie złożonych Deklaracji dotyczących kontynuowania pobytu w internacie. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru. Wnioski i Deklaracje rozpatruje Komisja Rekrutacyjna. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie. W dalszej kolejności przyjmowani są uczniowie z innych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów. W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc w internacie jest mniejsza od liczby kandydatów - mają zastosowanie kryteria główne i dodatkowe zawarte w Tabeli 1.

Ilość punktów sumuje się, a ich liczba decyduje o przyjęciu kandydata do internatu. W kolejnych latach wychowanek składa jedynie Deklarację dotyczącą kontynuowania pobytu w internacie.

 

Terminarz rekrutacji:

  • 01-30 maja 2018r. - przyjmowanie Deklaracji o kontynuowaniu pobytu w internacie
  • do 9 lipca 2018r. - przyjmowanie Wniosków o przyjęcie do internatu

Warunkiem przyjęcia kandydata, który nie jest uczniem ZSKU  w Rzeszowie jest dostarczenie w terminie do 10 lipca 2018r. zaświadczenia o przyjęciu ucznia (uczennicy) do klasy pierwszej wybranej szkoły.

  • 12 lipca 2018r. - ogłoszenie wyników naboru. Listy uczniów przyjętych wywieszane są w internacie oraz dostępne w sekretariacie szkoły.

W terminie do 7 dni od podania listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny/ może wystąpić do Dyrektora Szkoły z pisemnym  odwołaniem od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 

  • po 12 lipca 2018r.- rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej.
  • 30 sierpnia 2018r.- ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego.

 

 

Tabela nr. 1

Kryteria naboru do internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie

KRYTERIA GŁÓWNE

LICZBA PUNKTÓW

Kandydat z rodziny wielodzietnej, wychowującej troje lub więcej dzieci

5

Kandydat jest niepełnosprawny

5

Kandydat, którego jedno lub dwoje z rodziców jest niepełnosprawne

5

Kandydat, którego rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność

5

Kandydat samotnie wychowywany przez matkę lub ojca

5

Kandydat objęty pieczą zastępczą

5

KRYTERIA DODATKOWE

LICZBA PUNKTÓW 

Trudności z dojazdem kandydata do szkoły tj. odległość od miejsca zamieszkania lub/ i brak środków komunikacji publicznej:

 

-poniżej 50 km

1

-powyżej 50 km

4

-brak bezpośredniego połączenia

2

Kandydat, który uzyskał świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem

2

Kandydat, który uzyskał szczególne osiągnięcia w konkursach, turniejach,

2

zawodach lub w zakresie aktywności społecznej

 

Kandydat, którego rodzeństwo mieszka w internacie ZSKU

3

 Kandydat, któremu przyznano miejsce w internacie ZSKU zobowiązany jest dostarczyć do dnia 20 sierpnia 2018 roku Oświadczenie dotyczące wpłat  za wyżywienie i zakwaterowanie  w internacie (plik do pobrania - oświadczenie wpłaty).

 

 

linia

 

 poduszkaMieszkaniec internatu powinien przywieźć:

- kołdrę, poduszkę,

- poszewki na kołdrę i poduszkę, prześcieradło

                      - kubek/szklankę, talerz, sztućce do własnego użytku w pokoju.

pieniadze

 

PŁATNOŚCI  >>>>>

 

 

linia

 

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


[email protected] 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu