zlote technikum perspektywy 1Perspektywy 2020 - srebrna odznaka Offic365 Web fb  e dziennik YouTube  instagram nowa ikona 1057 2227

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
  • Sukces ZSKU

Nabór 2021/2022

zsku logo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju

Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego

35-225 Rzeszów

ul. mjr. H. Sucharskiego 4

 na lata 2014-2019

 

 

Do pobrania:
Pobierz plik (koncepca_ZSKU .doc)Koncepcja ZSKU[Koncepcja funkcjonowania i rozwoju ZSKU]161 kB

zsku logo

STATUT
Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego
w Rzeszowie

 

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.1943 z późniejszymi zmianami), Ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.11.stycznia2017r. poz.59 z późniejszymi zmianami; Ustawy Przepisy wprowadzające prawo oświatowe (Dz. U z 11 stycznia 2017r. poz.60), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego, oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego. (Dz. U. z dnia 28 lipca 2017r poz.1451) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r, w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami) oraz innych aktów normatywnych.  Wszelkie zmiany w Statucie uchwala Zebranie Ogólne Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego i przedkłada Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty celem sprawdzenia ich zgodności z prawem.

 

Do pobrania:
Pobierz plik (Statut 11.12.2017.pdf)Statut ZSKU [Statut Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego 11.12.2017]697 kB
Pobierz plik (statut 16.03.2016.doc)Statut ZSKU[Statut Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego 16.03.2016]888 kB
Pobierz plik (statut  31.08.2015 .doc)Statut ZSKU[Statut Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego 31.08.2015]899 kB
Pobierz plik (statut_2014_z_12.12.2014r.doc)Statut ZSKU[Statut Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego 12.12.2014]854 kB

"Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa."

Prawa człowieka to pojęcie reprezentujące koncepcję, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, wynikające z godności człowieka, które są niezbywalne (nie można się ich zrzec), nienaruszalne (istnieją niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane), naturalne i niepodzielne. Państwu przypisuje się rolę instytucji, której zadaniem jest ochrona owych praw. Poszanowanie praw człowieka i godności ludzkiej jest uznawane za podstawę sprawiedliwości i pokoju na świecie. Prawa człowieka są powszechne, niezbywalne, nienaruszalne i przyrodzone.

PROCEDURA INTERWENCYJNA W RAZIE WYSTĄPIENIA WYPADKU

W razie wypadku nauczyciel zobowiązany jest zapewnić dziecku pomoc.
Powinien wstępnie ocenić stan zdrowia poszkodowanego.

Cele i zadania szkoły

  1. W realizacji swoich celów i zadań szkoła kieruje się zasadami określonymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka, zapisami w ustawie
    „O systemie oświaty” i aktach wykonawczych do tej ustawy, a także uwzględnia kierunki działań określone w programie wychowawczym i programie profilaktyki szkoły stosownie do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U.2013.96).

Do pobrania:
Pobierz plik (sygnaly_alarmowe.pdf)Sygnały alarmowe[Rodzaje alarmów, sygnały alarmowe, komunikaty ostrzegawcze]310 kB

edycja ikona Wnioski do pobrania. Nr konta: 84 1020 4391 0000 6302 0144 9123

Do pobrania:
Pobierz plik (duplikat legitymacji .doc)Duplikat LEGITYMACJI SZKOLNEJ[Duplikat LEGITYMACJI SZKOLNEJ]37 kB
Pobierz plik (duplikat swiadectwa.doc)Wniosek o duplikat świadectwa[Wniosek o duplikat świadectwa]37 kB

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKÓŁ MŁODZIEŻOWYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W RZESZOWIE

 

PODSTAWA PRAWNA

 

1.Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (z późniejszymi zmianami). 

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015, poz. 843).

3.Statut Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie.

 

Do pobrania:
Pobierz plik (REGULAMIN  SU 2016.docx)Regulamin SU[Samorząd Uczniowski]33 kB

Do pobrania:
Pobierz plik (Statut SP dla Dorosłych.pdf)Statut SP dla Dorosłych[projekt]657 kB
Pobierz plik (Statut Szkoły Policealnej.pdf)Statut Szkoły Policealnej[projekt]623 kB
Pobierz plik (Statut LO Zaocznego.pdf)Statut LO Zaocznego[projekt]617 kB
Pobierz plik (LO Stacjonarne.pdf)LO Stacjonarne[projekt]570 kB
Pobierz plik (Statut Szkoły Branżowej I Stopnia.pdf)Statut Szkoły Branżowej I Stopnia[projekt]666 kB
Pobierz plik (Statut Technikum Nr 12.pdf)Statut Technikum Nr 12[projekt]692 kB
Pobierz plik (Statut X Liceum Ogólnokształcacego.pdf)Statut X Liceum Ogólnokształcacego[projekt]694 kB
Pobierz plik (Statut 11.17.pdf)ZSKU[projekt statutu]753 kB

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


[email protected] 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 177481200,   
17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu