W NASZEJ SZKOLE NIE PŁACISZ ZA NAUKĘ!!!

MISJA NASZEJ SZKOŁY

Jesteśmy szkołą, którą cechuje kreatywność, rozwój, odpowiedzialność i praca zespołowa.

Istotnym elementem Naszej Szkoły jest szacunek dla indywidualnego rozwoju każdego słuchacza i możliwie różnorodne wspieranie tego procesu. Naszym celem jest stworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska dla nabycia wiedzy i umiejętności zapewniających powodzenie w życiu. Wychowanie przez sztukę jest naszą strategią główną.

Uczestniczenie w działaniach artystycznych w naturalny sposób buduje u uczniów/słuchaczy poczucie własnej wartości i ducha współpracy, a także uczy odwagi zachęca do eksperymentowania.

Nasza Szkoła promuje wzajemne uczenie się i wspólne celebrowanie osiągnięć.

Uczeń/Słuchacz Naszej Szkoły posiada poczucie własnej wartości. Jest optymistą otwartym na świat i ludzi. Cechuje go tolerancja. Jest aktywny, sprawny i twórczy.

W skład zespołu wchodzą następujące szkoły:

szkoły młodzieżoweSZKOŁY MŁODZIEŻOWE

 • X Liceum Ogólnokształcące,
 • Technikum nr 12,
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 11,

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego
  • Liceum Ogólnokształcące
  • Szkoła Policealne
  • Gimnazjum

INTERNAT z stołówką szkolną

KWALFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE dla wszystkich

 

internat

W szkole uczniowie mogą korzystać z:

 • 30 klasopracowni, w tym m.in. sale do prowadzenia zajęć praktycznych z budownictwa i geodezji,
 • pracownie komputerowe,
 • pełnowymiarowej hali sportowej,
 • siłowni,
 • biblioteki z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,
 • gabinet lekarski,
 • internatu z 230 miejscami i stołówką,
 • sklepiku,
 • klubu młodzieżowego.

Szkoła zapewnia opiekę pedagogów a obiekt jest całodobowo monitorowany.
Nauczyciele z wyrozumiałością traktują uczniów, chętnie pomagając w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. Każdy zespół klasowy uczestniczy w wyjazdach integracyjnych i bierze udział w różnorodnych imprezach kulturalnych.