zlote technikum perspektywy 1Perspektywy 2020 - srebrna odznaka Offic365 Web fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU
Nabór 2019/2020

Youtube - ZSKU

Youtube - MdM

Youtube - Technikum nr 12

Youtube - X Liceum wojskowe

Youtube - Musztra paradna

SZKOŁY POLICEALNE

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dwa zdjęcia podpisane na odwrocie
 • wypełnione podanie (wniosek) o przyjęcie

Dokumenty od kandydatów są przyjmowane w sekretariacie szkoły pok. nr 18.

Nauka w weekendy 2 razy w miesiącu

 
w soboty  i w niedziele

BEZPŁATNIE !

Szk Policealne

 

zsku


geodetaTechnik geodeta - NOWOŚĆ 

Geodezja jest jedną z najstarszych dziedzin nauki i techniki. Od czasów starożytnych wykorzystywana była przez człowieka w gospodarowaniu i obróbce gruntami. Obecnie, wraz z rozwojem cywilizacyjnym społeczeństw, ról zawodu geodety nieustannie wzrasta. Poza obrotem gruntami, gdzie jest w dalszym ciągu niezbędna, pomiary geodezyjne są wykorzystywane do rozwiązywania zagadnień projektowych i badawczych w poszczególnych dziedzinach techniki jak również przy realizacji inwestycji inżynieryjno-budowlanych. Prace geodezyjne pojawiają się już na początku każdej inwestycji budowlanej i mają na celu przygotowanie map pod kątem projektów, później pojawiają się prace mające na celu przeniesienie projektów na grunt, obsługę prac budowlanych i na koniec pomiary powykonawcze. W pracach wykorzystywane są nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną jak również technika komputerowa z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

Technik geodeta może podjąć pracę w:

 • licznych firmach geodezyjnych, budowlanych (budownictwo drogowe, kolejowe, mieszkaniowe, przemysłowe, itd.)
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • bardzo często prowadzą działalność na własny rachunek realizując zlecenia dla firm i osób prywatnych


adm2Technik administracji

Powinien posiadać uniwersalne kwalifikacje umożliwiające pracę na różnych stanowiskach administracyjnych. Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z gromadzeniem dokumentacji i informacji, wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych, sporządzaniem sprawozdań i protokołów posiedzeń i zebrań, opracowywaniem projektów aktów administracyjnych prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej, planowaniem kosztów i przychodów.

Technik administracji może podjąć pracę w takich miejscach jak:

 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy rejonowe
 • urzędy powiatowe i gminne
 • sądy
 • podmioty gospodarcze
 • firmy ubezpieczeniowe
 • banki
 • urzędy skarbowe

 

rachunkiTechnik rachunkowości

Wykonuje wszystkie czynności związane z wartościowym odzwierciedleniem sytuacji finansowej oraz zachodzących zjawisk i procesów gospodarczych w jednostkach gospodarczych służących użytkownikom do podejmowania decyzji gospodarczych. Księgowy organizuje rachunkowość, kontroluje dokumenty księgowo-finansowe oraz księguje operacje gospodarcze w urządzeniach księgowych. Od księgowego wymaga się rzetelności, systematyczności, odpowiedzialności, dokładności, umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy, wyszukiwania i stosowania aktów prawnych, umiejętności pracy w zespole.

Technik rachunkowości może podjąć pracę w takich miejscach jak:

 • biuro rachunkowe
 • działy finansowe
 • księgowość
 • Urząd Skarbowy
 • Urząd Miasta
 • przedsiębiorstwa
 • organizacje gospodarcze
 • instytucjach finansowe
 • jednostki finansów publicznych
 • kancelarie doradcze i audytorskie

 

b1Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Przeprowadza kontrole w zakładzie pracy pod względem przestrzegania zasad i przepisów BHP, doradza w doborze ochrony indywidualnej i zbiorowej, opracowuje plany modernizacji zakładu pracy dotyczące rozwiązań BHP, stwierdza występujące zagrożenia w zakładzie pracy, bada przyczyny wypadków w pracy, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP, dokonuje oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem określonych prac, prowadzi rejestr dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
W każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników musi być zatrudniony specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP. Mniejsze firmy bardzo często korzystają z usług specjalistów BHP prowadzących własną działalność gospodarczą. Od lipca 2013 r. w służbie bhp mogą pracować osoby, które posiadają zawód technika bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku bądź specjalności bhp albo studia podyplomowe w zakresie bhp.
Na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie nauki zdaje się jedną kwalifikację: K1 - Z.13. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tej kwalifikacji przewidziany jest pod koniec III semestru. Uzyskanie dyplomu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej daje pełne uprawnienia zawodu technika Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Technik bhp może podjąć pracę w:

 • służbach BHP
 • Urzędach Dozoru Technicznego
 • Państwowej Inspekcji Pracy
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • firmach zajmujących się organizacją szkoleń z zakresu BHP
 • w różnych rodzajach działalności gospodarczej, jako specjalista odpowiedzialny za bezpieczeństwo

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu