Rzeszów: 29.06.2016r.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie unieważnia postępowanie w formie zapytania ofertowego pn. Remont czterech sal lekcyjnych 8,9,112,113 z wymianą drzwi oraz wymiana drzwi w sali 101.

Postępowanie unieważnia się ponieważ, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.