zlote technikum perspektywy 1 srebny medal ranking rzeszow technikum fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
  • Sukces ZSKU
Nabór 2019/2020

                                                                                                              Rzeszów 07.07.2016r.

Zmiana treści zapytania ofertowego

Dotyczy: postępowania na wykonanie zadania : Montaż stolarki drzwiowej na korytarzach I,II,III piętra

1. Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 35-225 Rzeszów, ul Sucharskiego 4 dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego zmianie ulega załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego - przedmiar robót;

Powinno być:

Czerwiec 2016

Inwestor:

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów

Przedmiar Robót

Nazwa budowy: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego - budynek Internatu

Adres budowy: ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów

Obiekt:

Montaż stolarki drzwiowej na korytarzach I, II i III-go piętra

Rodzaj robót: ogólnobudowlane remontowe

CPV: 45453000-7

Podstawa opracowania: KNR 4-01I, KNR 4-01, KNR 4-04, AW, KNR 00-14, KNR 00-12, KNNR 2, KNR 2-02

Sporządził:

Krzysztof Detyna

B 17 / 82

ul. PCK 8 m. 6

35-060 Rzeszów

Sprawdził:


Przedmiar Robót

1. Montaż drzwi na korytarzach

1

KNR 4-01I 0354-04-020

Wykucie z muru ościeżnicy drewnianej o powierzchni do 2 m2

krotność= 1,00

1,80 szt
1. 0,90*2,00 1,80
2. -------------
3. Przeniesienie + 1,80
2

KNR 4-01I 0354-07-020

Wykucie z muru ościeżnicy stalowej o powierzchni do 2 m2

krotność= 1,00

1,80 szt
3

KNR 4-01 0355-02-020

Oczyszczenie i ułożenie materiałów uzyskanych z rozbiórki - ościeżnice drzwiowe

Charakterystyka robót: Tablica: 0355

1.Oczyszczenie z zaprawy bednarki i wyprostowanie

2.Oczyszczenie z zaprawy ościeżnic drewnianych i skrzydeł

3.Wyniesienie z budynku elementów z rozbiórki i odniesienie na odległość 30 m

4.Posegregowanie i złożenie w miejscu składowania

krotność= 1,00

2,00 szt
4

KNR 4-04 0105-04-050

Rozebranie ścianek pełnych o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej

Charakterystyka robót: Tablica: 0105

1.Doniesienie, ustawienie, przestawienie, rozebranie i odniesienie rusztowań

   przenośnych

2.Rozebranie ścianek z cegły bez względu na rodzaj i wymiary cegły przy użyciu

   młotów i oskardów

3.Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego przy użyciu młotów i oskardów

4.Usunięcie gruzu i zbrojenia na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustawione

   rynny

krotność= 1,00

4,91 m2
1. 2*(1,52*2,80-0,90*2,00) 4,91
2. -------------
3. Przeniesienie + 4,91
5

KNR 4-01 0211-03-050

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na posadzkach, sufitach i ścianach, w miejscach po rozebranych ściankach

Charakterystyka robót: Tablica: 0211

1.Ręczne skucie nierówności betonu (kol.01-03)

2.Ręczne wykucie wnęk (kol.04-09)

3.Wyrównanie tylnej i bocznych ścianek wnęk (kol.04-09)

4.Ręczne wykucie gniazda na kołek (kol.10)

5.Przygotowanie i obsadze nie kołka za zaprawie (kol.10)

krotność= 1,00

2,59 m2
1. 2*(2,80+1,52)*2*0,15 2,59
2. -------------
3. Przeniesienie + 2,59
6

KNR 4-01 0711-03-050

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III, zaprawa cem-wap.wapno gaszone, na ścianach po rozbiórce ścianek - nakłady bez wody i wyciągu - analogia

krotność= 1,00

4,27 m2
1. (2,80*2+1,52)*2*0,30 4,27
2. -------------
3. Przeniesienie + 4,27
7

KNR 4-04 0504-03-050

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych w pasie po rozebranych ściankach, łącznie z cokolikami

Charakterystyka robót: Tablica: 0504

1.Rozebranie cokolików i posadzek cementowych, lastrykowych, skałodrzewnych z

   płytek ceramicznych z cegły klinkierowej lub zwykłej układanej na rąb, kostek

   drewnianych oraz z wykładzin z tworzyw sztucznych

2.Zniesienie lub wyniesienie i odniesienie na miejsce składowania elementów

   posadzki nadających się do dalszego użytku

3.Usunięcie gruzu na zewnątrz budynku poprzez uprzednio ustaw ione rynny lub z

   pomieszczeń poniżej terenu

krotność= 1,00

3,04 m2
1. 1,52*2*1,00 3,04
2. -------------
3. Przeniesienie + 3,04
8

KNR 4-01I 0211-01-050

Skucie nierówności podkładu betonowego pod ułożenie płytek jak wyżej, przy głębokości skucia do 1 cm

krotność= 1,00

3,04 m2
9

KNR 00-12 1118-01-050

Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - nakłady bez wyciągu - analogia

Charakterystyka robót: Tablica: 1118

1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie

   (kol.01)

2.Przycięcie i dopasowanie płytek

3.Przygotowanie zap rawy klejącej i spoinującej

4.Wymierzenie punktów wysokościowych

5.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej

6.Ułożenie płytek

7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów

8.Spoinowanie płytek

9.Oczyszczenie i zmycie posadzki

krotność= 1,00

3,04 m2
10

KNR 00-12 1118-08-050

Uzupełnienie posadzki z płytek, o fakturze kolorze i wymiarach przystających do istniejących, układanych na klej metodą zwykłą, łącznie z cokolikami - nakłady bez wyciągu - analogia

Charakterystyka robót: Tablica: 1118

1.Przygotowanie podłoża poprzez usunięcie warstw zwietrzałych, wyrównanie

   nierówności do 5 mm, oczyszczenie powierzchni i ewentualne nawilżenie

   (kol.01)

2.Przycięcie i dopasowanie płytek

3.Przygotowanie zap rawy klejącej i spoinującej

4.Wymierzenie punktów wysokościowych

5.Smarowanie płytek przy metodzie kombinowanej

6.Ułożenie płytek

7.Obrobienie wnęk, przejść i pilastrów

8.Spoinowanie płytek

9.Oczyszczenie i zmycie posadzki

krotność= 1,00

3,04 m2
11

KNR 00-14 2010-0301-050

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych ogniochronnych grubości 12,5 mm, z ociepleniem z wełny mineralnej o gęstości minimum 30 kg/m3 i grubości 100 mm, na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100-101 - nakłady bez wyciągu

Charakterystyka robót: Tablica: 2010

1.Wyrtasowanie miejsc montażu

2.Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-50, U-75 lub U-100 do

   stropów i podłóg przez przystrzelenie kołkami stalowymi

3.Zamocowanie słupków z kształtowników stalowych C-50, C-75 lub C-100 do

   listew poziomych

4.Przymocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów

5.Przygotowanie zaprawy szpachlującej

6.Szpachlowani e połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem

7.Zabezpieczenie spoin taśmą

8.Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające

krotność= 1,00

18,94 m2
1. (1,52*2,80-2,00+0,90)*2*3 18,94
2. -------------
3. Przeniesienie + 18,94
12

KNR 2-02 1019-01-050

Montaż na korytarzu parteru, I - go i II - go, 6 sztuk kompletnych, fabrycznie wykończonych drzwi drewnianych jednoskrzydłowych, przeszklonych, o wymiarach w świetle otworu 90 x 200 cm i odporności ogniowej EI30 - całość zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i instrukcją montażu producenta ( pianka montażowa uszczelniająca), z trzema zawiasami z blokadą antywłamaniową, łącznie z klamkami szyldami patynowanymi oraz zamkiem patentowym. Uwaga !!! całość maksymalnie przystająca w kolorze, fakturze i formie do istniejących nowych drzwi na I i II, piętrze. Przyjęto jedną sztukę drzwi "90" jako element o powierzchni 0,90 x 2,00 m = 1,80 m2, nakłady bez wyciągu oraz wsp. do R = 10,00 - analogia

krotność= 1,00

10,80 m2
1. 0,90*2,00*6 10,80
2. -------------
3. Przeniesienie + 10,80
13

KNR 4-01 0920-10-020

Montaż na drzwiach samozamykaczy drzwiowych z regulacją siły zamykania od 2 do 4 wg EN 1154 oraz hydraulicznym dobiciem, łącznie z regulacją po montażu - w nakładach do "M" tylko samozamykacz 1 szt. / szt. - analogia

Charakterystyka robót: Tablica: 0920

1.Zdjęcie okuć okiennych i drzwiowych

2.Sprawdzenie prawidłowości okucia

krotność= 1,00

6,00 szt
14

KNNR 2 1401-060-050

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną akrylową, w kolorze uzgodnionym z Inwestorem - przyjęto 0,125 l/m2 x 2, z wykonaniem gruntu systemowego - przyjęto 0,125 l/m2

krotność= 1,00

56,82 m2
1. 18,94*2*1,50 56,82
2. -------------
3. Przeniesienie + 56,82
15

0401-0108-110-060

Usunięcie gruzu i zbędnych materiałów porozbiórkowych, a następnie wywiezienie samochodami samowyładowczymi na składowisko odpadów, łącznie z kosztami zdeponowania

krotność= 1,00

0,85 m3
1. 4,91*0,15+2,59*0,02+3,04*0,02 0,85
2. -------------
3. Przeniesienie + 0,85


Zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0 382 Posadzkarz-płytkarz II r-g 2,8153
2. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 37,7892
3. 0 392 Robotnik budowlany ii r-g 2,2140
4. 0 412 Stolarz budowlany II r-g 31,5000
5. 0 463 Tynkarz III r-g 2,7341
6. 0 612 Monter płyt gipsowych II r-g 19,0970
7. 0 613 Monter płyt gipsowych III r-g 28,6445
8. 0 999 Robocizna r-g 10,7390
Robocizna pomocnicza
Razem: 135,5330

Zestawienie materiałów:

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0 1324933 Kształtowniki stal.profilowane U-100x0,60 m 14,3914
2. 0 1324936 Kształtowniki stal.profilowane C-100x0,60 m 38,8188
3. 0 1330400 Gwoździe budowlane okrągłe,gołe kg 0,7859
4. 0 1343701 Blachowkręty szt 643,8240
5. 1 1344399 Samozamykacz drzwiowy z regulacją siły zamykania szt 6,0000
6. 1 1513298 Farba emulsyjna akrylowa - kolor dm3 14,2050
7. 1 1513299 Farba gruntująca dm3 7,1025
8. 1 1602003 Piasek do zapraw do 1 mm m3 0,1136
9. 1 1701100 Cement portlandzki "32,5" workowany t 0,0222
10. 0 1740103 Gips budowlany szpachlowy t 0,0371
11. 1 1750899 Płyty gipsowo-kartonowe, tynkowe, ogniochronne gr. 12,5 mm m2 39,0082
12. 1 2310499 Płyty z wełny mineralnej skalnej, gr. 100 mm i gęstości minimum 30 kg/m3 m2 19,8828
13. 0 2352199 Zaprawa klejowa ATLAS (sucha mieszanka) kg 28,8800
14. 0 2352299 Zaprawa spoinująca kg 1,2160
15. 0 2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,0205
16. 1 2520999 Płytki gresowe posadzkowe o fakturze kolorze i wymiarach przystających do istniejących m2 3,1008
17. 0 2600105 Bale iglaste obrzynane gr.50-100 mm,kl.II m3 0,0246
18. 0 2600621 Deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm,kl.II m3 0,0147
19. 1 2703099 Kompletne systemowe drzwi drewniane wewnętrzne płytowe, przeszklone, jednoskrzydłowe,. EI30   "90", z zamkiem, szyldami oraz klamkami m2 10,8000
20. 0 3901001 Taśma spoinowa m 68,6619
21. 0 6803599 Kołki do wstrzeliwania szt 76,8802
Materiały pomocnicze
Razem:

Zestawienie sprzętu:

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 0 30000 Środek transportowy m-g 0,8437
2. 1 39811 Samochód samowyład. do 5 t m-g 0,4246
3. 0 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 0,1709
Sprzęt pomocniczy
Razem:

2. Ponadto zmianie ulega otwarcie składania ofert w pkt. 3 wers 5 zapytania ofertowego

Jest;

- otwarcie nastąpi: w dniu 11.07.2016r. o godz. 08:15 w gabinecie dyrektora ZSKU.

Po zmianie terminu składania ofert

Powinno być;

- otwarcie nastąpi: w dniu 13.07.2016r. o godz. 08:15 w gabinecie dyrektora ZSKU,

3. Oraz punkt 4 zapytania ofertowego, zmianie ulega termin złożenia oferty;

Powinno być:

4. Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów pokój nr 18 -sekretariat do 13.07.2016r. do godz. 07:30.Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzona napisem ; Montaż stolarki drzwiowej na korytarzach I,II,III piętra w budynku Internatu Nie otwierać przed dniem 13.07.2016r. przed godz. 08:15.

2. Powyższe zmiany stanowią integralną część zapytania ofertowego Pozostałe punkty zapytania ofertowego pozostają bez zmian .

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


[email protected] 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu