zlote technikum perspektywy 1 srebny medal ranking rzeszow technikum fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU
Nabór 2019/2020

Załącznik nr 2 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Rzeszów, dnia 11.12.2018r.

……………………………………………………..

        pieczątka zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wszyscy Wykonawcy

                                                                                  nazwa i adres wykonawcy         

 1. Zamawiający Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4

                                                                                  nazwa Zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia Dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej ZSKU
 2. Wymagania dotyczące:

1)Opis przedmiotu zamówienia

Przy każdej dostawie musi być doręczony dokument stwierdzający pochodzenie towaru i jego dopuszczenie do obrotu. Ilość potrzebna na każdy dzień umawiana jest ustnie, telefonicznie lub pisemnie przez zamawiającego. Wszystkie produkty powinny być kategorii I. Ogólna ilość zamówienia może się zmieniać ponieważ nie jesteśmy w stanie dokładnie określić ilości żywionych w ciągu roku kalendarzowym. Wszystkie dostarczone artykuły spożywcze muszą spełniać wymagania HACCP.

Artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. dotyczy załącznika nr II PAKIET NR I 

MIĘSO WĘDLINY

L.p.

Nazwa produktu

J.m.

Ilość

     

1.       1.

Schab b/k

kg

800

     

2.       2.

Mięso od szynki kulka

kg

800

     

3.        

Mięso karkówka

kg

200

     

4.       3.

Szynka konserwowa wieprzowa  w bloku 

kg

 55

     

5.       4

Szynka gotowana w siatce

kg

130

     

6.       5.

Szynka staropolska 80%mięsa

kg

200

     

7.       6.

Polędwica sopocka

kg

485

     

8.       7.

Szynka wiśniowa

kg

440

     

9.       8.

Polędwica staropolska

kg

590

     

10.   9.

Kabanosy drobiowe drobno rozdrobnione

  kg

10

     

11.   10.

Kornetki (kiełbaski małe)mięso wieprzowe 76%

kg

52

     

12.   11

Kiełbasa głogowska

kg

20

     

13.   12

Szynka  rozmaryn 80% mięsa

kg

100

     

14.   13

Szynka  sarmacka

kg

50

     

15.    

Schab swojski

kg

50

     

16.   14

Polędwica drobiowa

z piersi kurczaka

kg

65

     

17.   15

Filet wędzony z indyka90% mięsa

kg

300

     

18.   16

Szynka konserwowa drobiowa

kg

10

     

19.   17

Kiełbasa drobiowa sucha

kg

10

     

20.   18

Kiełbasa wiejska pieczona

kg

24

     

21.   19

Kiełbasa półsucha z Fileta93% mięsa

  kg

 90

     

22.   20

Kabanosy wieprzowe

kg

10

     

23.   21

Polędwica góralska

kg

360

     

24.   22

Kiełbasa wieprzowa grubo rozdrobniona -Lisówka sucha

kg

320

       

25.   23

Wołowina

kg

10

       

26.   24

Parowki z szynki 100% mięsa

kg

100

       

27.   25

Boczek wędzony ekstra

kg

14

       

28.   26

Kiełbasa kminkowa

kg

25

       

29.    

Kiełbasa parzona

kg

50

       

30.   27

Schab b/k mięso ubijane

kg

44

       

31.   28

Pasztet pieczony wieprzowy 90% mięsa

kg

200

       

32.   29

Schabik wieprzowy

kg

50

       

33.   30

Szynka Kmicica

kg

70

       

34.   31

Kiełbasa podwawelska

kg

300

       

35.   32

Kiełbasa zwyczajna

kg

70

       

Wymagania   dla mięsa

2)klasa I, świeże,

 • czystość – mięso czyste, bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi, dobrze wykrwawione,
 • konsystencja – jędrna, elastyczna, odkształcająca się,
 • smak i zapach – swoisty, charakterystyczny dla mięsa, bez oznak zaparzenia i zepsucia, nie dopuszczalny zapach płciowy lub moczowy,
 • barwa – od jasnoczerwonej do ciemnoczerwonej,
 • mięso oznakowane przez lekarza weterynarii – zdatne do spożycia, ze sztuk zdrowych, nie pochodzących z knurów i loch.

Wymagania dla wędlin :

 • klasa I, świeże, wystudzone, powierzchnia sucha, osłonka ściśle przylegająca, równomiernie pomarszczona,
 • niedopuszczalne zacieki tłuszczu i galarety pod osłonką, jej pęknięcia i wyciek farszu, w osłonkach naturalnych lub sztucznych,
 • wędliny muszą być zapakowane w folię zgrzaną na obrzeżach w opakowaniach maksimum 2 kg, na opakowaniu ma być naklejona etykieta z datą produkcji
 • oraz terminem przydatności do spożycia
 • wędliny zawierające nie więcej niż 10 g tłuszczu w 100 g /ml produktu gotowego do spożycia
 • jeżeli z wędlin i mięsa będzie wydzielać się konsystencja nieznanego pochodzenia natychmiast będzie powiadomiony Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny i poproszony o przebadanie tych wyrobów.

                 -    Dostawa do godz. 7:30

2) terminu wykonania zamówienia: od 01.01.2019r. do 30.06.2019r,

3) terminu płatności: 14 dni od wystawienia faktury VAT,

4) kryteria oceny ofert: cena 100%

5) innych warunków realizacji zamówienia: Zamawiający informuje wykonawców, że podane ilości szacowanego asortymentu obejmują okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.,Podpisanie umowy na okres od  1 września 2019 do 31.12.2019 nastąpi w m-c sierpniu 2019

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów pokój nr 18 -sekretariat do dnia 18.12.2018r. do godz.  9:00.Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzona napisem ; Dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej ZSKU na 2019r.

                                                                   

                                                                                                                                                                          ………………………………………………………………..

                                                                                                                                                                                                                                     Podpis i pieczęć Dyrektora

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                      Załącznik nr 3 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                                                                                                                                   Rzeszów,………………..r.

TREŚĆ OFERTY

Nazwa wykonawcy ...................................................................................................................................................................................

 wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Regon …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                      zamawiający wpisuje nazwę zamówienia

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

za:

 

 

 

 

 

PAKIET NR I 

MIĘSO WĘDLINY

L.p.

Nazwa produktu

J.m.

Ilość

Cena jednostkowa netto

VAT

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

 

1

Schab b/k

kg

800

         

2

Mięso od szynki kulka

kg

800

         

3

Mięso karkówka

kg

200

         

4

Szynka konserwowa wieprzowa  w bloku 

kg

55

         

5

Szynka gotowana w siatce

kg

130

         

6

Szynka staropolska 80%mięsa

kg

200

         

7

Polędwica sopocka

kg

485

         

8

Szynka wiśniowa

kg

440

         

9

Polędwica staropolska

kg

590

         

10

Kabanosy drobiowe drobno rozdrobnione

  kg

10

         

11

Kornetki (kiełbaski małe)mięso wieprzowe 76%

kg

52

         

12

Kiełbasa głogowska

kg

20

         

13

Szynka  rozmaryn 80% mięsa

kg

100

         

14

Szynka  sarmacka

kg

50

         

15

Schab swojski

kg

50

         

16

Polędwica drobiowa

z piersi kurczaka

kg

65

         

17

Filet wędzony z indyka90% mięsa

kg

300

         

18

Szynka konserwowa drobiowa

kg

10

         

19

Kiełbasa drobiowa sucha

kg

10

         

20

Kiełbasa wiejska pieczona

kg

24

         

21

Kiełbasa półsucha z Fileta93% mięsa

  kg

 90

         

22

Kabanosy wieprzowe

kg

10

       

23

Polędwica góralska

kg

360

       

24

Kiełbasa wieprzowa grubo rozdrobniona -Lisówka sucha

kg

320

       

25

Wołowina

kg

10

       

26

Parowki z szynki 100% mięsa

kg

100

       

27

Boczek wędzony ekstra

kg

14

       

28

Kiełbasa kminkowa

kg

25

       

29

Kiełbasa parzona

kg

50

       

30

Schab b/k mięso ubijane

kg

44

       

31

Pasztet pieczony wieprzowy 90% mięsa

kg

200

       

32

Schabik wieprzowy

kg

50

       

33

Szynka Kmicica

kg

70

       

34

Kiełbasa podwawelska

kg

300

       

35

Kiełbasa zwyczajna

kg

70

       
               

Razem Wartość

 

   
                         

- termin wykonania zamówienia ………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                     - termin płatności ……………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                   Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.                                                                    Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

DNIA …………………………………………..                                ……………………………………………………………………………………

                                                                                              Podpis osoby wykonawcy  lub osoby upoważnionej  

                                                                                                                                                                                                                             

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów, reprezentowanym przez Dyrektora
 • kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres administratora
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawa mięsa i wędlin do stołówki szkolnej ZSKU

 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych; 

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano,
  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
  obowiązującego prawa.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania
  danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30 000 euro.;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
  zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
  danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

Do podpisywanej umowy:

Oświadczam, że1 :

 1) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                     ------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                                                          Data, podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby upoważnionej

2) Oświadczam, że: zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO, zamieszczoną w ogłoszeniu

                                                        

                                                                                                                                                                                   ________________________________________

                                                                                                                                                              Data, podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby upoważnionej

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawcy

UMOWA nr

Zawarta w dniu ………………. r. w Rzeszowie pomiędzy:

Gminą Miasto Rzeszów ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów NIP 813-00-08-613 -Zespołem Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie z siedzibą                               ul. Sucharskiego 4 , 35-225 Rzeszów  , REGON 690268018

reprezentowanym przez :

Dyrektora Zespołu Szkół – mgr Bogdana Rączy

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

 

reprezentowaną przez:

Zwanym dalszej części Wykonawcą

 • §1
 1. Przedmiotem umowy jest dostawa:
 2. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania sukcesywną dostawę i sprzedaż artykułów spożywczych do stołówki Zamawiającego.
 3. Produkty stanowiące przedmiot umowy muszą odpowiadać Polskim Normą.

4.Zamówienia składane będą telefonicznie lub pisemnie co najmniej 24 godziny przed dostawą . W sytuacjach wyjątkowych Wykonawca dostarczy zamówiony towar w ciągu 2 godzin od złożonego zamówienia

5.Przedniot umowy realizowany będzie sukcesywnie w asortymencie i ilościach składanych bezpośrednio przez zamawiającego.

 1. Osoba realizująca dostawę art. Spożywczych obowiązana jest posiadać aktualną książeczkę zdrowia oraz samochód przystosowany i dopuszczony przez Sanepid do transportu produktów spożywczych.
 • §2
 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem oraz z należytą starannością
 2. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie zachowania wymaganych warunków sanitarnych Zamawiający może odmówić odbioru towaru.
 3. Produkty muszą być świeże , oryginalnie zapakowane i przewożone w sposób gwarantujący właściwe warunki sanitarne na czas transportu i dostawy.
 4. Nie dopuszcza się dostawy produktów przeterminowanych lub z upływającym terminem przydatności do spożycia a także produktów nie oznaczonych czytelną datą ważności.
 5. W sytuacji, w której Zamawiający stwierdzi złą jakość art. spożywczych (produkty przeterminowane, niewłaściwie zapakowane lub o niewłaściwym smaku) - następuje zwrot produktów w całości lub części.
 6. Wykonawca odbiera zareklamowany towar samodzielnie w terminie niezwłocznym.
 1. Brak realizacji zamówienia lub odbioru towaru reklamowanego i dostawy towaru o właściwych parametrach jakościowych , upoważnia Zamawiającego do usunięcia produktów zareklamowanych i zakupu towaru od innego dostawcy. Koszty związane z tytułu strat Zamawiającego pokryje w całości Wykonawca.

8.Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę towar musi być świeży – w początkowym okresie przydatności do spożycia minimum 2/3 pełnego terminu ważności od dnia dostarczenia do Zamawiającego, musi odpowiadać wymaganiom jakościowym

zgodnie ze złożonym zamówieniem, musi posiadać odpowiedni smak, zapach,  kolor i konsystencję, odpowiednią dla poszczególnego produktu.

 • §3

W celu zapewnienia skuteczności dostaw Wykonawca wskazuje osobę wraz z numerem telefonu , który posłuży Zamawiającemu do składania zamówień, reklamacji, i innych uzgodnień.:……………………………………………………..

 • §4
 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.6 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia realizacji umowy.
 2. Rozpoczęcie realizacji umowy ustala się na dzień 2.01.2019r., a zakończenie na dzień 30.06.2019r.
 • §5
 1. W trakcie trwania umowy obowiązują ceny przedłożone w ofercie cenowej przedstawionej przez wykonawcę.

2 Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w szczególności:

 1. a) Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian ilościowych w granicach +/- 20% w stosunku do wielkości zapotrzebowań określonych w ZAPYTANIU OFERTOWYM w związku z czym wartość umowy może ulec zmianie  w  zależności od wielkości dostaw do Zamawiającego, uwzględniając jego bieżące potrzeby;
 2. b) Dopuszcza się zmiany cen jednostkowych produktów wyszczególnionych w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiących przedmiot zamówienia w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS( na wniosek Wykonawcy) wyłącznie w przypadku znacznego wzrostu ceny danego artykułu na rynku (wzrost ceny powyżej 5%). W takim przypadku cena danego artykułu może wzrosnąć nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen danego artykułu ogłaszany w „Biuletynie Statystycznym Województwa Podkarpackiego” wydawanym przez GUS w Rzeszowie oraz nie częściej niż jeden raz w okresie obowiązywania umowy. Jeżeli „Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego” nie będzie publikował wskaźnika wzrostu cen któregoś z artykułów, podwyżka będzie dokonana w oparciu o wskaźnik wzrostu średnich cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w tymże Biuletynie. Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane począwszy od miesiąca MAJ 2019r.
 1. c) W przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany stawek podatkowych obowiązujących w umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. d) Dopuszcza się zmianę świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia.
 • §6
 1. Wartość przedmiotu umowy wynosi

Netto ………………….

VAT…………………….

Wartość brutto…………………….

słownie: ……………………………

zgodnie z otrzymaną ofertą  stanowiącą integralną część niniejszej

umowy.

 1. Ceny jednostkowe dostarczanych produktów spożywczych zawiera oferta.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian ilościowych w granicach +/- 20% w stosunku do wielkości zapotrzebowań określonych w zapytaniu ofertowym w związku z czym wartość umowy może  ulec  zmianie  w  zależności od wielkości dostaw do Zamawiającego, uwzględniając jego bieżące potrzeby.
 3. Zamawiający ma prawo nie wykonać w okresie trwania umowy całej ilości zaplanowanych dostaw, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.

 

 • §7

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonaną  dostawę przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT na konto Wykonawcy.

 1. Faktury będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i doręczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego.
 • §8
 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i w wysokości:
 • 15% wartości umowy za nieuzasadnione odstąpienie od umowy lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia następnego po odstąpieniu od umowy.
 • 2% wartości dostawy z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu zamówionych wyrobów wolnych od wad w miejsce wadliwych wyrobów.
 • 0,2% wartości dostawy niezrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 1. Kary umowne oblicza się według wartości netto określonej w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w przypadku jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone.

3.Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem zamawiającego z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

 

 • §9
  1. W przypadku uchybienia terminu dostaw przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych zgodnie z              8 ust. 1 pkt. 3.
  2. W sytuacji nieprzestrzegania warunków jakościowych towaru lub sanitarnych produkcji, transportu oraz wymaganych ważnych zezwoleń, Zamawiający ma prawo jednostronnego odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowymi i naliczenia kar umownych zgodnie z 8 ust. 1 pkt. 1.
 • §10

1.Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności .

 1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia w formie pisemnej, dostarczonego osobiście lub listem poleconym drugiej stronie nie póżniej niż 30 dni przed datą rozwiązania umowy.
 2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca rażąco naruszy postanowienia umowy.
 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 4. Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku nie dotrzymania terminu płatności.
 • §11

Właściwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest właściwy sąd dla Zamawiającego

 • §12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawo Zamówień Publicznych.

 • §13

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Do pobrania:
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 30000 euro w trybie zapytania ofertowego p. Dostawa mięsa i wędlin do stołówki ZSKU na 2019r.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 30000 euro w trybie za[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 30000 euro w trybie zapytania ofertowego p. Dostawa mięsa i wędlin do stołówki ZSKU na 2019r]244 kB

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


[email protected] 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu