zlote technikum perspektywy 1Perspektywy 2020 - srebrna odznaka Offic365 Web fb  e dziennik YouTube  instagram nowa ikona 1057 2227

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

Nabór 2021/2022

                                                                                                                                                                                                                                                                          Załącznik nr 2 do regulaminu udzielenia

                                                                                                                                                                                                                                                                   zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Rzeszów, dnia 11.12.2018r.

……………………………………………………..

        pieczątka zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                   Wszyscy Wykonawcy                                                                                                                                               

nazwa i adres wykonawcy         

 1. Zamawiający Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego 35-225 Rzeszów ul. Sucharskiego 4

                                                          nazwa Zamawiającego

zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia Dostawa produktów mleczarskich do stołówki szkolnej ZSKU
 2. Wymagania dotyczące:

1)Opis przedmiotu zamówienia

Przy każdej dostawie musi być doręczony dokument stwierdzający pochodzenie towaru i jego dopuszczenie do obrotu. Ilość potrzebna na każdy dzień umawiana jest ustnie, telefonicznie lub pisemnie przez zamawiającego. Wszystkie produkty powinny być kategorii I. Ogólna ilość zamówienia może się zmieniać ponieważ nie jesteśmy w stanie dokładnie określić ilości żywionych w ciągu roku kalendarzowym. Wszystkie dostarczone artykuły spożywcze muszą spełniać wymagania HACCP

Artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. dotyczy załącznika nr II.

Dostawa towaru do godz. 8

 

PRODUKTY MLECZARSKIE

L.p.

Nazwa produktu

J.m.

Ilość

     

 1

Mleko 2% butelka – 1l.

(pasteryzowane w wysokiej temperaturze)

szt

5145

     

2

Masło Extra 82%-200g.

kg

1492

     

3

Serek biały do chleba w kubku-100g. naturalny  ,warzywa, ( zawierające nie więcej niż 10g tłuszczu w 100 g /ml produktu gotowego do spożycia, zawierający nie więcej niż 10g cukru w 100g /ml produktu gotowego do spożycia, o obniżonej zawartości sodu/soli

szt

231

     

4

Ser żółty rolada giżycka

kg

21

     

5

Masło klarowane 900g

szt

3

     

6

Serek twarogowy ziarnisty 200g.-5% tłuszczu

szt

506

     

7.

Serek puszysty twarogowy 150g.różne smaki (kubek) Bieluch lub równoważny

szt

277

     

8

Ser  Favita12% serek sałatkowo-kanapkowy270g lub równoważny.

szt

81

     

9.

Ser sałatkowy typu greckiego 120g lub równoważny.

szt

30

     

10

Ser żółty Rycki

kg

178

     

11.

Jogurt  naturalny typ grecki bez GMO 200g

szt

50

     

12

Ser żółty Mazdamer

kg

54

     

13

Ser żółty Salami

kg

384

     

14

 Śmietana 18% -200ml.

l

839,50

   

15

Ser żółty Gouda lekki o niskiej zawartości tłuszczu

kg

46,50

   

16

Ser żółty Sokół

kg

23,50

   

17

Jogurt typu  Greckiego truskawkowy 150 g 0%tłuszczu

szt.

545

   

18

Jogurt  typu Greckiego owocowy – borówka amerykańska 150 g 0%tłuszczu

szt.

1360

   

19

Jogurt typu Greckiego150g  brzoskwinia z mara kują 0%tłuszczu

szt.

500

   

20

Jogurt typu Greckiego150g  z malinami 0%tłuszczu

szt.

500

   

21

Twaróg półtłusty mała kostka250g

kg

780

   

22

Ser żółty Włoszczowski typ Szwajcarski

kg

20

   

23

Ser żółty Serenada Radamer

kg

15

   

24

Ser żółty Morski

kg

185

   

25

Serek fromage z chrzanem 80g

szt.

725

   

26

Serek fromage z papryką 80g

szt.

150

   

27

Serek fromage z klasyczny 80g

szt.

110

   

28

Ser Mozzarella mini kulki 150g

szt.

263

   

29

Jogurt Polski  pitny (butelka)truskawkowy 250g

szt.

2800

   

30

Jogurt Polski pitny  butelka 250g owoce leśne

szt.

280

   

31

Ser żółty z kozieradką

kg

50

   

32

Ser żółty Gouda z czarnuszką

kg

100

   

33

Serek homogenizowany 140g o smaku waniliowym  Danio lub równoważny

szt

180

   
                   

2) terminu wykonania zamówienia: od 01.01.2019r. do 30.06.2019r.

3) terminu płatności: 14 dni od wystawienia faktury VAT,

4) kryteria oceny ofert: cena 100%

5) innych warunków realizacji zamówienia: Zamawiający informuje wykonawców, że podane ilości szacowanego asortymentu obejmują okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.,Podpisanie umowy na okres od  1 września 2019 do 31.12.2019 nastąpi w m-c sierpniu 2019

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów pokój nr 18 -sekretariat do 18.12.2018. do godz.  9:00.Oferta winna być złożona w opakowaniu uniemożliwiającym zapoznanie się z jej treścią, opatrzona napisem ; Dostawa produktów mleczarskich do stołówki szkolnej ZSKU na 2019r.

                                                                          

 

 

 

                                                                                                                                                                   ………………………………………………………………..

                                                                                                                                                                                                                    Podpis i pieczęć Dyrektora

                                                                                                                                     

 

  Załącznik nr 3 do regulaminu udzielana

zamówień publicznych do 30 000 euro

                                                                                                                                                                                                                                   Rzeszów,………………..r.

TREŚĆ OFERTY

Nazwa wykonawcy ...................................................................................................................................................................................

 wykonawcy…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Regon …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr rachunku bankowego…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia ……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                            zamawiający wpisuje nazwę zamówienia

Oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

za:

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUKTY MLECZARSKIE

L.p.

Nazwa produktu

J.m.

Ilość

Cena jednostkowa netto

VAT

Cena jednostkowa brutto

Wartość brutto

 1

Mleko 2% butelka – 1l.

(pasteryzowane w wysokiej temperaturze)

szt

5145

       

2

Masło Extra 82%-200g.

kg

1492

       

3

Serek biały do chleba w kubku-100g. naturalny  ,warzywa, ( zawierające nie więcej niż 10g tłuszczu w 100 g /ml produktu gotowego do spożycia, zawierający nie więcej niż 10g cukru w 100g /ml produktu gotowego do spożycia, o obniżonej zawartości sodu/soli

szt

231

       

4

Ser żółty rolada giżycka

kg

21

       

5

Masło klarowane 900g

szt

3

       

6

Serek twarogowy ziarnisty 200g.-5% tłuszczu

szt

506

       

7.

Serek puszysty twarogowy 150g.różne smaki (kubek) Bieluch lub równoważny

szt

277

       

8

Ser  Favita12% serek sałatkowo-kanapkowy270g lub równoważny.

szt

81

       

9.

Ser sałatkowy typu greckiego 120g lub równoważny.

szt

30

       

10

Ser żółty Rycki

kg

178

       

11.

Jogurt  naturalny typ grecki bez GMO 200g

szt

50

       

12

Ser żółty Mazdamer

kg

54

       

13

Ser żółty Salami

kg

384

       

14

 Śmietana 18% -200ml.

l

839,50

       

15

Ser żółty Gouda lekki o niskiej zawartości tłuszczu

kg

46,50

       

16

Ser żółty Sokół

kg

23,50

       

17

Jogurt typu  Greckiego truskawkowy 150 g 0%tłuszczu

szt.

545

       

18

Jogurt  typu Greckiego owocowy – borówka amerykańska 150 g 0%tłuszczu

szt.

1360

       

19

Jogurt typu Greckiego150g  brzoskwinia z mara kują 0%tłuszczu

szt.

500

       

20

Jogurt typu Greckiego150g  z malinami 0%tłuszczu

szt.

500

       

21

Twaróg półtłusty mała kostka250g

kg

780

       

22

Ser żółty Włoszczowski typ Szwajcarski

kg

20

       

23

Ser żółty Serenada Radamer

kg

15

       

24

Ser żółty Morski

kg

185

       

25

Serek fromage z chrzanem 80g

szt.

725

       

26

Serek fromage z papryką 80g

szt.

150

       

27

Serek fromage z klasyczny 80g

szt.

110

       

28

Ser Mozzarella mini kulki 150g

szt.

263

       

29

Jogurt Polski  pitny (butelka)truskawkowy 250g

szt.

2800

       

30

Jogurt Polski pitny  butelka 250g owoce leśne

szt.

280

       

31

Ser żółty z kozieradką

kg

50

       

32

Ser żółty Gouda z czarnuszką

kg

100

       

33

Serek homogenizowany 140g o smaku waniliowym  Danio lub równoważny

szt

180

       
                       

- termin wykonania zamówienia ………………………………………………………………………………………

- termin płatności ……………………………………………………………………………………………………………..                                                                                                                              Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się go wykonać na wyżej wskazanych warunkach.

Oświadczam, że dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

DNIA …………………………………………..                                ……………………………………………………………………………………

                                                                                              Podpis osoby wykonawcy  lub osoby upoważnionej  

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. Sucharskiego 4, 35-225 Rzeszów, reprezentowanym przez Dyrektora
 • kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencyjnie na adres administratora
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawa produktów mleczarskich do stołówki szkolnej ZSKU

 

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych; 

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano,
  a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
  obowiązującego prawa.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania
  danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30 000 euro.;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
  zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
  danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

Do podpisywanej umowy:

Oświadczam, że1 :

 1) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

                                                                                                                                                            

                                                                                                   ------------------------------------------------------------------------

                                                                                             Data, podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby upoważnionej

2) Oświadczam, że: zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną z art. 13 RODO, zamieszczoną w ogłoszeniu

                                                        

                                                                                                                                                                                  ________________________________________

                              Data, podpis i pieczęć wykonawcy lub osoby upoważnionej

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawcy

UMOWA nr

Zawarta w dniu ………………. r. w Rzeszowie pomiędzy:

Gminą Miasto Rzeszów ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów NIP 813-00-08-613 -Zespołem Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie z siedzibą                               ul. Sucharskiego 4 , 35-225 Rzeszów  , REGON 690268018

reprezentowanym przez :

Dyrektora Zespołu Szkół – mgr Bogdana Rączy

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

 

reprezentowaną przez:

Zwanym dalszej części Wykonawcą

 • §1
 1. Przedmiotem umowy jest dostawa:
 2. Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania sukcesywną dostawę i sprzedaż artykułów spożywczych do stołówki Zamawiającego.
 3. Produkty stanowiące przedmiot umowy muszą odpowiadać Polskim Normą.

4.Zamówienia składane będą telefonicznie lub pisemnie co najmniej 24 godziny przed dostawą . W sytuacjach wyjątkowych Wykonawca dostarczy zamówiony towar w ciągu 2 godzin od złożonego zamówienia

5.Przedniot umowy realizowany będzie sukcesywnie w asortymencie i ilościach składanych bezpośrednio przez zamawiającego.

 1. Osoba realizująca dostawę art. Spożywczych obowiązana jest posiadać aktualną książeczkę zdrowia oraz samochód przystosowany i dopuszczony przez Sanepid do transportu produktów spożywczych.
 • §2
 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem oraz z należytą starannością
 2. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego nie zachowania wymaganych warunków sanitarnych Zamawiający może odmówić odbioru towaru.
 3. Produkty muszą być świeże , oryginalnie zapakowane i przewożone w sposób gwarantujący właściwe warunki sanitarne na czas transportu i dostawy.
 4. Nie dopuszcza się dostawy produktów przeterminowanych lub z upływającym terminem przydatności do spożycia a także produktów nie oznaczonych czytelną datą ważności.
 5. W sytuacji, w której Zamawiający stwierdzi złą jakość art. spożywczych (produkty przeterminowane, niewłaściwie zapakowane lub o niewłaściwym smaku) - następuje zwrot produktów w całości lub części.
 6. Wykonawca odbiera zareklamowany towar samodzielnie w terminie niezwłocznym.
 1. Brak realizacji zamówienia lub odbioru towaru reklamowanego i dostawy towaru o właściwych parametrach jakościowych , upoważnia Zamawiającego do usunięcia produktów zareklamowanych i zakupu towaru od innego dostawcy. Koszty związane z tytułu strat Zamawiającego pokryje w całości Wykonawca.

8.Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę towar musi być świeży – w początkowym okresie przydatności do spożycia minimum 2/3 pełnego terminu ważności od dnia dostarczenia do Zamawiającego, musi odpowiadać wymaganiom jakościowym

zgodnie ze złożonym zamówieniem, musi posiadać odpowiedni smak, zapach,  kolor i konsystencję, odpowiednią dla poszczególnego produktu.

 • §3

W celu zapewnienia skuteczności dostaw Wykonawca wskazuje osobę wraz z numerem telefonu , który posłuży Zamawiającemu do składania zamówień, reklamacji, i innych uzgodnień.:……………………………………………………..

 • §4
 1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj.6 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia realizacji umowy.
 2. Rozpoczęcie realizacji umowy ustala się na dzień 2.01.2019r., a zakończenie na dzień 30.06.2019r.
 • §5
 1. W trakcie trwania umowy obowiązują ceny przedłożone w ofercie cenowej przedstawionej przez wykonawcę.

2 Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w szczególności:

 1. a) Dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian ilościowych w granicach +/- 20% w stosunku do wielkości zapotrzebowań określonych w ZAPYTANIU OFERTOWYM w związku z czym wartość umowy może ulec zmianie  w  zależności od wielkości dostaw do Zamawiającego, uwzględniając jego bieżące potrzeby;
 2. b) Dopuszcza się zmiany cen jednostkowych produktów wyszczególnionych w formularzu asortymentowo - cenowym stanowiących przedmiot zamówienia w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS( na wniosek Wykonawcy) wyłącznie w przypadku znacznego wzrostu ceny danego artykułu na rynku (wzrost ceny powyżej 5%). W takim przypadku cena danego artykułu może wzrosnąć nie więcej niż o wskaźnik wzrostu cen danego artykułu ogłaszany w „Biuletynie Statystycznym Województwa Podkarpackiego” wydawanym przez GUS w Rzeszowie oraz nie częściej niż jeden raz w okresie obowiązywania umowy. Jeżeli „Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego” nie będzie publikował wskaźnika wzrostu cen któregoś z artykułów, podwyżka będzie dokonana w oparciu o wskaźnik wzrostu średnich cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany w tymże Biuletynie. Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane począwszy od miesiąca MAJ 2019r.
 1. c) W przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany stawek podatkowych obowiązujących w umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. d) Dopuszcza się zmianę świadczenia Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia.
 • §6
 1. Wartość przedmiotu umowy wynosi

Netto ………………….

VAT…………………….

Wartość brutto…………………….

słownie: ……………………………

zgodnie z otrzymaną ofertą  stanowiącą integralną część niniejszej

umowy.

 1. Ceny jednostkowe dostarczanych produktów spożywczych zawiera oferta.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian ilościowych w granicach +/- 20% w stosunku do wielkości zapotrzebowań określonych w zapytaniu ofertowym w związku z czym wartość umowy może  ulec  zmianie  w  zależności od wielkości dostaw do Zamawiającego, uwzględniając jego bieżące potrzeby.
 3. Zamawiający ma prawo nie wykonać w okresie trwania umowy całej ilości zaplanowanych dostaw, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści.

 

 • §7

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonaną  dostawę przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury VAT na konto Wykonawcy.

 1. Faktury będą wystawiane zgodnie z poszczególnymi zamówieniami i doręczane bezpośrednio do siedziby Zamawiającego.
 • §8
 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zawinione niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i w wysokości:
 • 15% wartości umowy za nieuzasadnione odstąpienie od umowy lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia następnego po odstąpieniu od umowy.
 • 2% wartości dostawy z wadami za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu zamówionych wyrobów wolnych od wad w miejsce wadliwych wyrobów.
 • 0,2% wartości dostawy niezrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
 1. Kary umowne oblicza się według wartości netto określonej w niniejszej umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w przypadku jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone.

3.Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem zamawiającego z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez niego było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

 

 • §9
  1. W przypadku uchybienia terminu dostaw przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia kar umownych zgodnie z              8 ust. 1 pkt. 3.
  2. W sytuacji nieprzestrzegania warunków jakościowych towaru lub sanitarnych produkcji, transportu oraz wymaganych ważnych zezwoleń, Zamawiający ma prawo jednostronnego odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowymi i naliczenia kar umownych zgodnie z 8 ust. 1 pkt. 1.
 • §10

1.Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności .

 1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia w formie pisemnej, dostarczonego osobiście lub listem poleconym drugiej stronie nie póżniej niż 30 dni przed datą rozwiązania umowy.
 2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca rażąco naruszy postanowienia umowy.
 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
 4. Wykonawca może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku nie dotrzymania terminu płatności.
 • §11

Właściwym do rozpatrzenia i rozpoznania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest właściwy sąd dla Zamawiającego

 • §12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawo Zamówień Publicznych.

 • §13

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA

 

 

 

 

Do pobrania:
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 30000 euro w trybie zapytania ofertowego p. Dostawaproduktów mleczarskich do stołówki ZSKU na 2019r.pdf)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 30000 euro w trybie za[Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 30000 euro w trybie zapytania ofertowego p. Dostawa produktów mleczarskich do stołówki ZSKU na 2019r]223 kB

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu