zlote technikum perspektywy 1 srebny medal ranking rzeszow technikum fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
  • Sukces ZSKU
plansza 1 zasadnicza nr 11a
 
Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 11 (Zasadnicza Szkoła Zawodowa) 3-lata
Pozwala ona na uzyskanie tytułu robotnika wykwalifikowanego w następujących zawodach:
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
  • monter sieci i instalacji sanitarnych, (HYDRAULIK)
  • monter nawierzchni kolejowej - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  • operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
  • dekarz z elementami alpinizmu przemysłowego, patronat firma FAKRO
  • betoniarz-zbrojarz

 NOWE KIERUNKI

  • MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Monter zabudowy i robót wykończeniowychTo robotnik wykwalifikowany o bardzo wszechstronnych umiejętnościach, zajmujący się oprócz prostych prac murarskich jak wznoszenie ścianek działowych z cegły i płyt gipsowo-kartonowych, wykonuje kompleksowo wszystkie roboty wykończeniowe w budynku i na zewnątrz a więc: roboty podłogowe i posadzkarskie, tynkarskie, okładzinowe, malarskie i tapeciarskie oraz wszelkiego rodzaju roboty remontowe. Wprawnie posługuje się dokumentacją techniczną, potrafi skalkulować koszty, sporządzić dokumenty księgowe i rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Może być zatrudniony na stanowisku technologa robót wykończeniowych w małych, średnich i dużych firmach budowlanych, w rzemieślniczych zakładach remontowo – budowlanych, ma możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej (własnej firmy).

 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie >>>


CHARAKTERYSTYKA ZAWODU MONTER SIEI I INSTALACJI SANITARNYCH

sanitTo robotnik wykwalifikowany zajmujący się wykonywaniem instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych i wentylacyjno-klimatyzacyjnych w tradycyjnych i nowoczesnych technologiach. Wprawnie lokalizuje przyczyny awarii instalacji i skutecznie je usuwa oraz należycie przeprowadza prace konserwacyjne. Biegle posługuje się dokumentacją techniczną, potrafi skalkulować koszty, sporządzić dokumenty księgowe i rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Może być zatrudniony w małych, średnich i dużych firmach instalacyjnych, ma możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej (własnej firmy).

 

 CHARAKTERYSTYKA ZAWODU DEKARZ

z elementami alpinizmu przemysłowego (specjalistyczne prace wysokościowe)

dekarz 1Dekarze należą do grupy wykwalifikowanych pracowników budownictwa poszukiwanych w kraju i za granicą. Praktycznie żadna inwestycja budowlana nie może być ukończona bez wykonania prac dekarskich. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie dekarz jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: pokryć dachowych, obróbek dekarskich (montowanie rynien i rur spustowych), montażu okien połaciowych, wyłazów i świetlików dachowych. W powiecie jak i na terenie Miasta Rzeszowa nie ma szkoły, która kształciłaby w tym zawodzie. Nasza ma nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych, posiada pomieszczenia do praktycznej nauki zawodu, narzędzia i pomoce dydaktyczne oraz współpracuje
z firmami zajmującymi się pracami dekarskimi. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych dekarzy, których umiejętności i zaangażowanie przyczyni się do podniesienia jakości i efektywności wykonywanych prac dekarskich. Osoby przedsiębiorcze mogą podejmować własną działalność gospodarczą lub tworzyć własne firmy budowlane. Na rynku pracy istnieje stałe, stabilne zapotrzebowanie na dekarzy, rosnące w okresach wysokiej koniunktury inwestycyjnej.

PATRONAT NAD SZKOŁĄ - FIRMA FAKRO
Szkolenie z zakresu specjalistycznych prac wysokościowych - Rzeszowski Klub Wysokogórski

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU BETONIARZ-ZBROJARZ

betoniarz zbrojarz

Betoniarz-zbrojarz to osoba, która wykonuje elementy betonowe lub żelbetonowe do konstrukcji nośnych budowli lub elementów wypełniających budowlę, a także tworzy elementy żelbetonowe dróg, mostów, budowli melioracyjnych i innych. Pracownik ten operuje dwoma rodzajami materiałów: betonem i stalą. Do głównych obowiązków osoby tej należy, m.in.: przygotowanie i zmontowanie zbrojenia, przygotowanie, ułożenie mieszanki betonowej, wybór odpowiedniego gatunku stalowych prętów o określonej średnicy oraz przycięcie ich na odpowiedni wymiar i wygięcie w odpowiedni kształt, na miejscu budowy układa zbrojenie w szalunkach i formach w sposób zgodny z projektem konstrukcyjnym. Poza tym zbrojenie ułożone w formach pracownik zalewa betonem oraz nadzoruje proces „dojrzewania" betonu, wyjmowanie z form prefabrykaty i zwilża je wodą.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie betoniarz-zbrojarz będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania i montażu zbrojenia oraz układania zbrojenia w deskowaniu lub formie;
2) wykonywania mieszanek betonowych;
3) układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu.

Absolwent uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikację:  BD.12. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.

 

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU MONTER NAWIERZCHNI KOLEJOWEJ

nawierzMonter nawierzchni kolejowej wykonuje prace przy budowie, naprawie oraz utrzymaniu nawierzchni kolejowej zapewniając ciągłość pracy na liniach kolejowych i bocznicach zgodnie z potrzebami zakładu. Posługuje się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na określenie i poprawę parametrów toru, stanu podsypki, szyn i złączek wraz z rozjazdami.
Może wykonywać prace przy budowie i utrzymaniu nawierzchni szynowych dla takich środków transportu jak tramwaj, szybki tramwaj, metro oraz nawierzchnie szynowe dla środków transportu bliskiego. Montuje i rozmontowuje urządzenia linii kolejowych, stanowiących wyposażenie mostów o małej rozpiętości w przypadkach klęsk żywiołowych lub innych zagrożeń. Monter nawierzchni kolejowej pracuje w terenie na wolnym powietrzu, w ruchu ciągłym, w zmiennych warunkach atmosferycznych. Prace torowe odbywają się najczęściej na eksploatowanych liniach kolejowych, często bez ograniczenia ruchu pociągów, tramwajów lub samochodów. Prace na obiektach mostowych wykonywane są często na dużych wysokościach, na rusztowaniach i pomostach roboczych.

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ DO ROBÓT ZIEMNYCH I DROGOWYCH

maszyn bud

Pracodawcy poszukują do pracy w branży budowlanej dobrze wykwalifikowanych pracowników z odpowiednimi uprawnieniami. Do takich pracowników należy operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, który wykonuje różnorodne prace związane z budową obiektów ziemnych (nasypy, drogowe, kolejowe, zapory), podziemnych (tunele, schrony, zbiorniki), przygotowaniem mieszanek betonowych i bitumicznych a także z budową i eksploatacją dróg. Swoją prace operatorzy wykonują za pomocą urządzenia lub zespołu urządzeń sterowanych hydraulicznie a coraz częściej elektronicznie. Obowiązkiem każdego operatora jest zabezpieczanie i konserwacja sprzętu, nadzór nad jego transportem w przypadku przemieszczania się, kontrola stanu technicznego sprzętu, drobne naprawy i konserwacja maszyn. Bardzo ważnym elementem pracy operatora maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych jest dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy. Najważniejszym za daniem operatora jest umiejętność użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem, przy uwzględnieniu w pełni ich możliwości i ograniczeń oraz obowiązujących norm i reguł eksploatacji.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w robotach drogowych;

2) wykonywania czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych;

3) wykonywania robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;

4) wykonywania robót związanych z utrzymaniem nawierzchni dróg i obiektów mostowych.

 

 

CHARAKTERYTYKA ZAWODU MONTER STOLARKI BUDOWALNEJ

stolarka budo

Montuje drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, okna, parapety, schody, balustrady, witryny, bramy i fasady w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej; wykonuje drobne prace murarsko-tynkarskie; usuwa starą stolarkę budowlaną i wymienia na nową; informuje klienta o zasadach konserwacji zamontowanych wyrobów.
Uczeń po ukończeniu szkoły będzie umiał 

-Montować,  okna i drzwi wewnętrzne i zewnętrzne,
-Montować okna dachowe
-Montować rolety zewnętrzne 

 

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


[email protected]pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu