zlote technikum perspektywy 1 srebny medal ranking rzeszow technikum fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU
Nabór 2019/2020

nabor nowy

e-dziennik

e dziennik

Jakich zawodów można się uczyć w szkołach w Rzeszowie

rz na zawodo

Youtube - ZSKU

Youtube - MdM

Youtube - Technikum nr 12

Youtube - X Liceum wojskowe

Youtube - Musztra paradna

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie
szkoły młodzieżowe 

nabor

REKRUTACJA 2019/2020

Punkt Naboru w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego

jest czynny od 700 do 1600 od poniedziałku do piątku

sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem rekrutacji do klas I na rok szkolny 2019/2020

 

https://www.ko.rzeszow.pl/_wp/wp-content/uploads/2019/01/zarzadzenie_nr_30_harmonogramy_2019_2020.pdf

https://www.ko.rzeszow.pl/_wp/wp-content/uploads/2019/01/harmonogram_rekrutacja_2019_sp_gim.docx

 

Terminy naboru

Data początkowa

Data końcowa

Informacje o etapie

13.05.2019

19.06.2019 23:59

Składanie wniosków przez kadydatów w szkołach pierwszego wyboru

21.06.2019 08:00

25.06.2019 15:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia do szkół pierwszego wyboru

05.07.2019 10:00

 

Publikacja list zakwalifikowanych/ niezakwalifikowanych do przyjęcia

05.0.2019 10:00

10.07.2019 14:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki przez dostarczenie oryginałów i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego

12.07.2019 10:00

 

Publikacja list przyjętych/ nieprzyjętych oraz list wolnych miejsc

12.07.2019 

09.08.2019 

Aktualizacja danych

baner zsku 2017

linia 1

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają:

1.  Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w terminie ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

- generowane przez system do naboru elektronicznego na stronie internetowej portal.resman.pl w zakładce Kanał Kandydata
- lub w formie tradycyjnej (wypełniając druk - podanie do szkoły - otrzymany w szkole ponadgimnazjalnej lub pobrany ze strony internetowej www.zsku.rzeszow.pl), kandydat wypełnia wszystkie jego pola i podpisuje je wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi).

2.  Świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego - złożone w terminie ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

3.  Zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania wybranego zawodu w przypadku technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej (skierowanie otrzymuje kandydat  w szkole ponadgimnazjalnej).

4.  Karta zdrowia.

5.  Dwie fotografie (jedna w wersji elektronicznej).

6.  Orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w wypadku jego posiadania).

7.  Inne zaświadczenia, dyplomy posiadane przez kandydata

Punktacja

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej / ponadpodstawowej może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

 1. a) punkty za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum 100 pkt
 2. b) punkty za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia 100 pkt

Wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu należy przeliczyć na punkty przyjmując współczynnik 0,2 ( lub dzieląc wynik procentowy przez 5).

Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

Przedmioty brane pod uwagę w danym typie szkoły:

Przedmioty brane pod uwagę w Technikum Nr 12:

język polski,

język obcy nowożytny,

matematyka,

informatyka

Przedmioty brane pod uwagę w Liceum Ogólnokształcącym Nr X:

język polski,

język obcy nowożytny,

matematyka,

wychowanie fizyczne

Przedmioty brane pod uwagę w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 11

język polski,

język obcy nowożytny,

matematyka,

wychowanie fizyczne,

Liczba punktów przyznawana za poszczególne oceny:

celujący – 18 punktów

bardzo dobry – 17 punktów

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający-  2 punkty

Za świadectwo ukończenia gimnazjum /szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów. Więcej informacji na temat dodatkowej punktacji można znaleźć w regulaminie naboru do poszczególnych typów szkół.

 

Do pobrania:
Pobierz plik (Podanie do szkoły ponadpodstawowej.doc)Podanie do szkoły ponadpodstawowej[Podanie do szkoły ponadpodstawowej]78 kB
Pobierz plik (Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej.pdf)Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej[Podanie do szkoły ponadgimnazjalnej]41 kB

linia 1

 

plansza 1 x lo

plansza 1 technikum nr 11

 

plansza 1 zasadnicza nr 11a

plansza 1 ogolna

 

linia 1

X Liceum Ogólnokształcące >>>>

 • kierunek WOJSKOWY, pod patronatem 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej (21daplot)

 

Technikum nr 12  >>>>

 • TECHNIK GEODETA
 • TECHNIK BUDOWNICTWA 
 • TECHNIK AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM
 • TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO
 • TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Z ARCHITEKTURĄ WNĘTRZ

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 11 (Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 11)  >>>>

 • MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
 • MONTER SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH (hydraulik)

 

 

 

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


[email protected] 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu