lear

 

 

 

 

 

W ramach realizacji projektu: NOWY WYMIAR EDUKACJI
20 września 2017 r. grupa uczniów i uczennic  ZSKU Rzeszów wzięła udział w szkoleniu: AUTOPREZENTACJA BEZ STRESU. Podczas pięciogodzinnego szkolenia uczniowie naszej szkoły od strony teoretycznej i praktycznej poznali zasady autoprezentacji, które mogą im ułatwić poruszanie się w sferze spraw zawodowych oraz osobistych i stworzyć warunki do osiągnięcia wyznaczonych przez nich celów. Uczestnicy poznali tajniki świadomego budowania i efektywnego zarządzania swoim wizerunkiem w kontaktach zawodowych oraz prywatnych. Zajęcia prowadził wykładowca z Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty.

 

 

 

JĘZYK   ANGIELSKI TECHNICZNY

27 września 2017r. odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu przygotowanego przez Wyższą Szkołę Inżynieryjno-Ekonomiczną. Grupa z naszej szkoły to uczniowie z technikum i liceum , co oznacza, że interesują nas różne zawody takie jak: budowlaniec, geodeta, kolejarz, żołnierz. Chcemy pogłębić naszą wiedzę z języka angielskiego. Pierwsze spotkanie pozwoliło nam lepiej się poznać, bo jesteśmy z kilku klas. Napisaliśmy test, który sprawdził nasze wiadomości. Popołudnie z angielskim, na wyższej uczelni, było sympatyczne i zapowiada się miło i pożytecznie spędzony czas.

 

 

 

 

ZAPRASZAMY   NA  SZKOLENIE JĘZYK   ANGIELSKI  TECHNICZNY   
 /60h/

Mikroprojekt pt. „Nowy wymiar edukacji”  
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V – A Polska – Słowacja 2014 – 2020.
                       

ZAPISY: A.PYTLOS, E. PRZYBYLAK