zlote technikum perspektywy 1Perspektywy 2020 - srebrna odznaka Offic365 Web fb  e dziennik YouTube  instagram nowa ikona 1057 2227

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

Nabór 2021/2022

ERAZMUS 

Projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach programu Erasmus+, realizowany w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie od 01.09.2019 do 31.03.2021. Nr 2019-1-PL01-KA102-062898. Dofinansowanie projektu z UE: 55 538,00 EUR.

 

Z analizy potrzeb ZSKU wynika, że mając na uwadze podniesienie jakości pracy w szkole, nacisk należy położyć na doskonalenie umiejętności językowych i zawodowych uczniów i nauczycieli oraz rozwijanie sieci kontaktów międzynarodowych. Niniejszy projekt jest odpowiedzią na potrzeby uczniów w zakresie poszerzenia kompetencji zawodowych w ramach praktyk zagranicznych, a przez to zwiększenie ich szans na zatrudnienie w przyszłości. Głównym celem projektu jest praktyczny rozwój kompetencji zawodowych ukierunkowany na przygotowanie do wymagań rynku regionalnego i europejskiego.

W ramach projektu ZSKU planuje następujące wyjazdy na 2-tygodniowe praktyki zawodowe dla:

1) 10 uczniów o profilu technik geodeta do Hiszpanii (Sevilla) we współpracy z partnerem projektu EUROMIND

2) 10 uczniów o profilu technik budownictwa do Włoch (Rimini) we współpracy z partnerem projektu Sistema Turismo

3) 10 uczniów o profilu technik architektury krajobrazu do Włoch (Rimini) we współpracy z partnerem projektu Sistema Turismo

Wyjazdy przyczynią się w istotny sposób do realizacji zidentyfikowanych potrzeb szkoły.

Zaangażowanie w wyjazdy edukacyjne uczniów klas o różnych profilach zwiększa szanse

skutecznego wykorzystania nabytych umiejętności na szeroką skalę w naszej szkole.

Programy praktyk zawodowych przygotowane zostały we współpracy z międzynarodowymi

partnerami i są dostosowane do potrzeb uczniów związanych z uzyskaniem odpowiednich

kwalifikacji. Programy te są zgodne z podstawą programową i zawierają kluczowe informacje do realizacji głównych zadań zawodowych, które będą przydatne dla uczniów w ich przyszłej pracy. Partnerzy projektu posiadają formalne kompetencje do oceny efektów pracy studentów i wydania oficjalnej certyfikacji. Umożliwi to transfer umiejętności, kompetencji i wiedzy zdobytej za granicą do własnego kraju i lokalnego rynku uczniów.

Szkolenie uczniów w atrakcyjnych ośrodkach międzynarodowych podziała stymulująco na

uczestników mobilności, ale też pokaże nowe możliwości pozostałym uczniom i nauczycielom oraz zachęci ich do podejmowania nowych inicjatyw, których beneficjentem będzie nasza szkoła i jej uczniowie (np. realizacja kolejnych projektów w ramach Erasmus +). Uczestnicy kursów będą dzielić się zdobytym doświadczeniem z pozostałymi uczniami i nauczycielami w ramach przygotowanych prezentacji . Wszystkie wyjazdy będą też szansą nawiązania kontaktów międzynarodowych. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy mobilności rozwiną kompetencje kluczowe w zakresie przedsiębiorczości, wykorzystają wiedzę teoretyczną w praktyce, wzbogacą swoje umiejętności językowe, rozwiną poczucie własnej wartości, staną się bardziej otwarci i samodzielni, a dzięki temu wzrosną ich szanse zatrudnienia. Udział uczniów w projekcie wpłynie na poprawę systemu kształcenia i szkolenia w naszej szkole. Projekt posłuży wzmocnieniu europejskiej tożsamości młodego pokolenia, nabywaniu nowej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, aby w przyszłości

mieć szansę rozwoju kreatywności, aktywności, zatrudnienia czy zyskania świadomości

międzykulturowej.

Projekt przyczyni się też do promocji współpracy szkół europejskich w zakresie tworzenia i realizacji projektów, głównie programu Erasmus+, w szczególności w zakresie wdrażania procedur ECVET, w których partnerzy projektu są liderami. Współpraca w ramach projektu pomoże partnerom, w rozpowszechnianiu europejskich wartości współpracy, wspólnego obywatelstwa i mobilności.

Instytucje goszczące w ramach wymiany doświadczeń i praktyk wzbogacą swoją wiedzę z zakresu edukacji w Polsce, kultury naszego kraju i regionu. Instytucje partnerskie staną się bardziej znane w Polsce i będą mogły nawiązać współpracę z nowymi partnerami projektów mobilności, zachęconych przykładem pomyślnej realizacji naszego projektu.

Celem zminimalizowania ryzyka nieosiągnięcia celów projektu prowadzony będzie ciągły i

systematyczny monitoring projektu, zbierane i aktualizowane dane ilościowe i jakościowe.

Zgromadzone w procesie monitorowania dane posłużą jako materiał do ewaluacji projektu.

Narzędzia zastosowane do monitorowania projektu to: cząstkowe sprawozdania z realizacji projektu, lista obecności na zajęciach, certyfikaty, ankiety, raporty określające stopień wykonania zaplanowanych działań.

ziemia

ERAZMUS

Projekt zatytułowany „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy”, współfinansowany w ramach programu Unii Europej­skiej Erasmus+, będzie realizowany w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie przez 19 miesięcy od 01.09.2019 do 31.03.2021. Dofinansowanie projektu z UE: 55 538,00 EUR

REKRUTACJA DO PROJEKTU

 

W dniach od 20 stycznia do 3 lutego 2020 r. odbędzie się rekrutacja uczestników do projektu „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy”.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych, oraz interpersonalnych 30 uczniów kształcących się w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie umożliwiających w przyszłości ich rozwój zawodowy, kulturowy i osobisty.
W ramach projektu uczniowie i uczennice naszej szkoły wezmą udział w 2- tygodniowych praktykach zagranicznych, które odbędą się we wrześniu 2020 r. we Włoszech i Hiszpanii. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Każdemu z uczestników zostanie zapewnione:

 • zakwaterowanie wraz z wyżywieniem,
 • ubezpieczenie, ubrania robocze,
 • kieszonkowe,
 • wycieczki, dojazd na miejsce praktyki oraz przejazdy lokalne,
 • zajęcia przygotowawcze oraz wsparcie i mentoringu szkoły i organizacji partnerskiej.Rekrutacja jest skierowana do uczniów i uczennic klas II i  III, kształcących się na kierunkach:

 

 • technik geodeta - 10 uczniów wyjazd do Hiszpanii (Sevilla) we współpracy z partnerem projektu EUROMIND
 • technik budownictwa - 10 uczniów wyjazd do Włoch (Rimini) we współpracy z partnerem projektu Sistema Turismo
 • technik architektury krajobrazu - 10 uczniów wyjazd do Włoch (Rimini) we współpracy z partnerem projektu Sistema TurismoAby wziąć udział w procesie rekrutacji do mobilności w ramach projektu należy:

 • zapoznać się z Regulaminem rekrutacji,
 • uzupełnić formularz zgłoszeniowy (część A i część B1),
 • przedłożyć formularz do uzupełnienia wychowawcy (część B2),
 • Wypełniony i podpisany przez wychowawcę i ucznia/uczennicę formularz zgłoszeniowy, należy złożyć w sekretariacie szkoły. Ostateczny termin złożenia formularzy mija w dn. 3 lutego 2020 r.
 • W przypadku niepełnoletności kandydata/ki formularz musi podpisać również rodzic/opiekun prawny.Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Szczegółowe kryteria rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie rekrutacji, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
Poza udziałem w praktykach zagranicznych osoby zakwalifikowane do projektu będą zobowiązane do uczestnictwa w zajęciach przygotowawczych,  a po powrocie w działaniach upowszechniających rezultaty projektu.

 

Spotkanie informacyjne z koordynatorem projektu, panią Izabelą Sagan, odbędzie się w dniu 9 stycznia o godz. 10.25 w sali 103.

ziemia

ERAZMUS

Projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach programu Erasmus+,  realizowany w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie  od 01.09.2019 do 31.03.2021. Nr 2019-1-PL01-KA102-062898. Dofinansowanie projektu z UE: 55 538,00 EUR.

W czwartek przed feriami zimowymi odbyło się spotkanie informacyjne dla klas II i III technikum geodezyjnego, budowlanego i architektury krajobrazu dotyczące realizowanego  projektu obejmującego wyjazdy na 2-tygodniowe praktyki zawodowe dla:

 

1) 10 uczniów o profilu technik geodeta do Hiszpanii (Sevilla) we współpracy z partnerem projektu EUROMIND

2) 10 uczniów o profilu technik budownictwa do Włoch (Rimini) we współpracy z partnerem projektu Sistema Turismo

3) 10 uczniów o profilu technik architektury krajobrazu do Włoch (Rimini) we współpracy z partnerem projektu Sistema Turismo

Na spotkaniu omówiono główne założenia programu Erasmus+, warunki udziału w projekcie oraz  zasady rekrutacji. Koordynator projektu, pani Izabela Sagan, udzieliła odpowiedzi na zadawane pytania i motywowała uczniów do wzięcia udziału w przedsięwzięciu i podnoszenia swoich kwalifikacji.

Zainteresowanie udziałem w projekcie było bardzo duże.

ziemia

 20200206 1  20200206 2  20200206 3  20200206 4

 20200206 5  20200206 6

20200206 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ziemia

 OOgłoszenie

ziemia

 

 unia logo

 Projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy”, współfinansowany w ramach programu Unii Europej­skiej Erasmus+, realizowany w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie od 01.09.2019 do 31.03.2021.

Nr 2019-1-PL01-KA102-062898.

Dofinansowanie projektu z UE: 55 538,00 EUR.

UWAGA

UCZESTNICY PROJEKTU

I OSOBY Z LISTY REZERWOWEJ

 

Ze względu na zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkole od 12.03.20 do 25.03.2020 nie odbędą się zaplanowane w tym okresie zajęcia przygotowawcze w ramach projektu. Nowe terminy, w których zajęcia przygotowawcze będą się odbywać zostaną podane po wznowieniu zajęć w szkole.

 

 

 ziemia

 

 Zmiana harmonogramu praktyk zagr

 ziemia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do pobrania:
Pobierz plik (Ogłoszenie o rekrutacji do projektu.docx)Ogłoszenie o rekrutacji do projektu[Ogłoszenie o rekrutacji do projektu]65 kB
Pobierz plik (Formularz zgłoszeniowy do projektu.docx)Formularz zgłoszeniowy do projektu[Formularz zgłoszeniowy do projektu]162 kB
Pobierz plik (Regulamin Rekrutacji do projektu.pdf)Regulamin Rekrutacji do projektu[Regulamin Rekrutacji uczestników do projektu "Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy"]677 kB

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


[email protected] 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 177481200,   
17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu