1. część humanistyczna
– 10 stycznia 2018 r. (środa)
 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 
2. część matematyczno-przyrodnicza
– 11 stycznia 2018 r. (czwartek)
 z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 z zakresu matematyki – godz. 11:00
 
3. język obcy nowożytny
– 12 stycznia 2018 r. (piątek)
 na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00