zlote technikum perspektywy 1Perspektywy 2020 - srebrna odznaka Offic365 Web fb e dziennik YouTube

user_mobilelogo

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zrozumiałem
 • Sukces ZSKU

Nabór 2020/2021

Youtube - ZSKU

Youtube - MdM

Youtube - Technikum nr 12

Youtube - X Liceum wojskowe

Youtube - Musztra paradna

Samorząd Słuchaczy jest organizacją zrzeszającą wszystkich słuchaczy kształcących się w systemie zaocznym w szkołach licealnych i policealnych dla dorosłych w ZSKU w Rzeszowie.

Celem Samorządu Słuchaczy jest:

 • współdziałanie z ZSKU w Rzeszowie w realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych placówki,
 • udzielanie pomocy słuchaczom w zakresie zdobywania wiedzy,
 • integracja słuchaczy,
 • organizowanie życia kulturalno - oświatowego wśród słuchaczy.

Jakie dzialania podejmuje samorząd?

Samorząd Słuchaczy inicjuje różnorodne formy działalności na terenie Szkoły, tj.:

 • organizuje kursy wyrównywania wiedzy, zajęcia przygotowujące do egzaminu dojrzałości, zajęcia z języków obcych i inne zajęcia dokształcające, które wynikają z aktualnych potrzeb,
 • organizuje działalność kulturalną dla słuchaczy (szkolne imprezy i uroczystości, wycieczki, koncerty, prelekcje, warsztaty, spotkania),
 • udziela różnorodnej pomocy słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
 • organizuje dyżury słuchaczy na terenie Szkoły,
 • udziela pomocy Szkole w przygotowaniu i obsłudze pisemnych i ustnych egzaminów dojrzałości,
 • wykonuje inne zgodne ze statutem prace na rzecz Szkoły.

Organami Samorządu Słuchaczy są:

 • Rada Samorządu Słuchaczy
 • Rady Semestrów
 • Komisja Rewizyjna

Rada Samorządu Słuchaczy:

 • coroczne opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia na Walnych Zebraniach rocznego planu pracy i rocznego preliminarza wydatków,
 • realizacja planów pracy, planów finansowych oraz uchwał Walnego Zebrania,
 • nadzór nad pracą Wydziałowych Rad Samorządu Słuchaczy,
 • coroczne składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Komisją Rewizyjną i na Walnym Zebraniu.

Kontakt

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4

35-225 Rzeszów


sekretariat@zsku.rzeszow.pl 

logo epuap

facebooklogo bip

 

Telefony

sekretariat główny 17 748-12-00
sekretariat szkół młodzieżowych i wieczorowych 17 748-12-04
sekretariat szkół dla dorosłych, KKZ, kursy 17 748-12-06
 
internat 17 748-11-85
kierownik internatu 17 748-12-17
 
księgowość 17 748-12-11
księgowość - zakwaterowanie i żywienie 17 748-12-10
główny księgowy 17 748-12-12
fax: 17 748-19-33
 

Mapa dojazdu