Projekt „Zorientowani na rozwój kompetencji kluczowych” o numerze 2023-1-PL01-KA121-SCH-000132927 współfinansowany przez Unię Europejską  realizowany w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie  od 01.06.2023 do 31.08.2024. Dofinansowanie projektu z UE: 50 205,00 EUR.

WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA W HISZPANII

W dniach od 25 do 29 listopada 2023 r. odbyła się wizyta przedstawicieli ZSKU w Hiszpanii w Sewilli, w celu przygotowania do realizacji projektu Erasmus+ „Zorientowani na rozwój kompetencji kluczowych”.  W wizycie wzięły udział panie Izabela Sagan i Andżelika Pytlos. Wizyta przygotowawcza miała na celu omówienie najważniejszych kwestii dotyczących organizacji współpracy ze szkołą SAFA w ramach grupowych mobilności uczniów, programu kulturowego oraz poznanie warunków zakwaterowania i wyżywienia podczas pobytu. Była to okazja do szczegółowego omówienia m.in. sposobu komunikacji, harmonogramu i metod zaplanowanych działań, kwestii bezpieczeństwa i budżetu. Omówiono także kwestie ubezpieczenia i transportu uczestników, a także zagadnienia związane z rozpowszechnianiem rezultatów i ewaluacją projektu.

Wizyta przygotowawcza pozwoliła na wzajemne poznanie się, poznanie potrzeb i oczekiwań względem projektu, omówienie szczegółów pobytu uczniów w Hiszpanii, a także przygotowań  do kolejnych etapów projektu i dalszej współpracy.