Robert Barłowski

dyrektor zespołu

Dorota Sochacka

wicedyrektor zespołu

szkoły dla dorosłych stacjonarne i zaoczne

Agata Bazylko-Baran

wicedyrektor zespołu

szkoły młodzieżowe

Renata Koźlak-Pośko

kierownik szkolenia praktycznego

Barbara Charkiewicz

kierownik internatu

Anna Bachórz

wychowawca internatu

Tomasz Bajda

przedmioty kolejowe w kształceniu zawodowym teoretycznym

Robert Barłowski

geografia

Agata Bazylko - Baran

podstawy przedsiębiorczości

Piotr Binduga

przedmioty w kształceniu zawodowym praktyczne - nauka jazdy ciągnikiem

Łukasz Brodowicz

przedmioty sanitarne w kształceniu zawodowym praktyczne

Agata Broszkiewicz

przedmioty prawnicze, wychowawca internatu

Magdalena Bukała

matematyka

Anna Chłopik

matematyka

Elżbieta Czycz

przedmioty kolejowe w kształceniu zawodowym teoretycznym

Piotr Dobrzeniecki

edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty wojskowe

Grażyna Drapała

przedmioty elektryczne w kształceniu zawodowym teoretycznym

Bronisław Dziura

przedmioty budowlane w kształceniu zawodowym praktycznym

Andrzej Fluda

przedmioty geodezyjne w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym

Adam Fudali

przedmioty samochodowe w kształceniu zawodowym praktycznym

Dariusz Fudali

przedmioty samochodowe w kształceniu zawodowym teoretycznym

Małgorzata Gruszecka

nauczyciel bibliotekarz

Magdalena Gut

język angielski

Ewa Inglot

przedmioty budowlane w kształceniu zawodowym teoretycznym

Beata Janda

przedmioty kolejowe w kształceniu zawodowym teoretycznym

Barbara Jastrzębska

wychowawca internatu

Aneta Janik

fizyka

Maria Józefczyk

język polski

Maciej Jucha

przedmioty kolejowe w kształceniu zawodowym teoretycznym

Agata Kasjan

matematyka

Ewa Kaczor

doradztwo zawodowe, przedmioty ekonomiczne w kształceniu zawodowym teoretycznym

Grzegorz Kołodziej

historia, muzyka, wychowawca internatu

Sylwia Kordas

biologia

Piotr Kot

historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

Paweł Koźlak

przedmioty architektury krajobrazu w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym

Renata Koźlak - Pośko

przedmioty budowlane w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym

Piotr Kustra

wychowanie fizyczne

Agnieszka Lewicka

język polski

Henryk Lorek

przedmioty kolejowe w kształceniu zawodowym teoretycznym

ks. Zbigniew Lubas

religia

Piotr Łabaj

przedmioty kolejowe w kształceniu zawodowym teoretycznym

Artur Łuczyk

wychowanie fizyczne

Andrzej Łyszczarz

informatyka, podstawy przedsiębiorczości,przedmioty ekonomiczne w kształceniu zawodowym teoretycznym

Anna Łyszczarz

chemia

Robert Machlarz

przedmioty kolejowe w kształceniu zawodowym praktycznym

Gabriela Majcher

wychowawca internatu

Jerzy Maternia

przedmioty kolejowe w kształceniu zawodowym praktycznym

Edyta Marczak – Czaja

język angielski, przedmioty wizażu i stylizacji

Łukasz Mazgaj

przedmioty geodezyjne w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym

Grażyna Michalska

chemia

Jerzy Moskal

przedmioty geodezyjne w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym

Bogdan Nabożny

przedmioty budowlane w kształceniu zawodowym praktycznym

Magdalena Odrzywolska – Hasiec

przedmioty architektury krajobrazu w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym

Elżbieta Orszulak

język polski

Elżbieta Panicz

przedmioty samochodowe w kształceniu zawodowym teoretycznym

Ewa Partyka – Czop

matematyka

Edyta Przybylak

język polski

Andżelika Pytlos

język niemiecki

Kinga Rajchel

wychowawca internatu

Beata Ruszel

matematyka

Dorota Rzepka

wychowawca internatu

Dariusz Sadowski

przedmioty kolejowe w kształceniu zawodowym teoretycznym

Izabela Sagan

język angielski, matematyka

Krystyna Sagan

język angielski

Alicja Sandej

język angielski

Jerzy Sikora

przedmioty kolejowe w kształceniu zawodowym teoretycznym

Katarzyna Słomska

wychowanie fizyczne

Dorota Sochacka

przedmioty budowlane w kształceniu zawodowym teoretycznym

Marek Styka

historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

Wojciech Słupek

informatyka, bhp, przedmioty budowlane w kształceniu zawodowym praktycznym

Magdalena Srebniak

wychowanie fizyczne

Joanna Stańczyk

język angielski

Ks. Kamil Sowa

religia

Dominik Sudoł

przedmioty budowlane w kształceniu zawodowym praktycznym

Edyta Świeboda

wychowawca internatu

Ewa Szczepańska

przedmioty sanitarne w kształceniu zawodowym teoretyczne

Robert Szyja

geografia

Barbara Tereszkiewicz – Szwedo

wychowawca internatu

Wojciech Tobijasz

przedmioty budowlane w kształceniu zawodowym teoretyczne

Agnieszka Twardziak

psycholog szkolny

Katarzyna Warańska

przedmioty architektury krajobrazu w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym

Aneta Wiechecka

przedmioty elektryczne w kształceniu zawodowym teoretycznym

Edyta Winiarz

język niemiecki

Krystyna Woźniak

nauczyciel bibliotekarz

Piotr Zaworski

przedmioty kolejowe w kształceniu zawodowym teoretycznym

Izabella Żak

wychowawca internatu

Grzegorz Żyradzki

wychowanie fizyczne

Liliana Wroniak

pedagog szkolny

Agnieszka Twardziak

psycholog szkolny

Sekretariat dyrektora

 • Barbara Miękisz
 • tel. 17 748 12 00

Sekretariat wicedyrektora ds. szkół młodzieżowych

 • Zofia Wesołowska
 • tel. 17 748 12 04

Sekretariat ds. szkół dla dorosłych stacjonarnych

 • Zofia Wesołowska
 • tel. 17 748 12 04

Sekretariat wicedyrektora ds. szkół zaocznych i KKZ

 • Barbara Miękisz
 • tel. 17 748 12 00

Stołówka szkolna

 • Joanna Byjoś
 • tel. 17 748 12 19

Dział kadr

 • Barbara Kubicka
 • tel. 17 748 12 02

Główny księgowy

 • Irena Chmiel
 • tel. 17 748 12 12

Dział księgowości

 • Małgorzata Rug
 • tel. 17 748 11 81
 • Alina Brodowicz
 • tel. 17 748 12 09
 • Edyta Frączek
 • tel. 17 748 12 11

Kierownik gospodarczy

 • Mariusz Byjoś
 • tel. 17 748 12 07