Robert Barłowski

dyrektor zespołu

Dorota Sochacka

wicedyrektor zespołu

szkoły dla dorosłych stacjonarne i zaoczne

Agata Bazylko-Baran

wicedyrektor zespołu

szkoły młodzieżowe

Renata Koźlak-Pośko

kierownik szkolenia praktycznego

Barbara Charkiewicz

kierownik internatu

Anna Bachórz

wychowawca internatu

Tomasz Bajek

przedmioty geodezyjne w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym

Tomasz Bajda

przedmioty kolejowe w kształceniu zawodowym teoretycznym

Robert Barłowski

geografia

Agata Bazylko-Baran

podstawy przedsiębiorczości

Marek Bieszczad

przedmioty budowlane w kształceniu zawodowym praktycznym

Agata Broszkiewicz

wychowawca internatu

Magdalena Bukała

matematyka

Barbara Charkiewicz

wychowawca internatu

Anna Chłopik

matematyka

Elżbieta Czycz

przedmioty kolejowe w kształceniu zawodowym teoretycznym

Piotr Dobrzeniecki

edukacja dla bezpieczeństwa, przedmioty wojskowe

Grażyna Drapała

przedmioty elektryczne w kształceniu zawodowym teoretycznym

Bronisław Dziura

przedmioty budowlane w kształceniu zawodowym praktycznym

Andrzej Fluda

przedmioty geodezyjne w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym

Adam Fudali

przedmioty samochodowe w kształceniu zawodowym praktycznym

Dariusz Fudali

przedmioty samochodowe w kształceniu zawodowym teoretycznym

Małgorzata Gruszecka

nauczyciel bibliotekarz

Magdalena Gut

język angielski

Ewa Inglot

przedmioty budowlane w kształceniu zawodowym teoretycznym

Beata Janda

przedmioty kolejowe w kształceniu zawodowym teoretycznym

Aneta Janik

fizyka

Barbara Jastrzębska

wychowawca internatu

Agata Kasjan

matematyka

Jakub Kocan

przedmioty elektryczne w kształceniu zawodowym teoretycznym

Grzegorz Kołodziej

historia, muzyka

Sylwia Kordas

biologia

Piotr Kot

historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość

Renata Koźlak-Pośko

przedmioty budowlane w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym

Mariusz Kubicki

przedmioty w kształceniu zawodowym praktyczne, nauka jazdy ciągnikiem

Rafał Kulasa

wychowawca internatu

Piotr Kustra

wychowanie fizyczne

Anna Leśniak

przedmioty wojskowe w teorii i praktyce

Agnieszka Lewicka

język polski

Henryk Lorek

przedmioty kolejowe w kształceniu zawodowym teoretycznym

ks. Zbigniew Lubas

religia

Piotr Łabaj

przedmioty kolejowe w kształceniu zawodowym teoretycznym

Artur Łuczyk

wychowanie fizyczne

Andrzej Łyszczarz

informatyka, biznes i zarządzanie, przedmioty ekonomiczne w kształceniu zawodowym teoretycznym

Anna Łyszczarz

chemia, biologia

Robert Machlarz

przedmioty kolejowe w kształceniu zawodowym praktycznym

Gabriela Majcher

wychowawca internatu

Jerzy Maternia

przedmioty kolejowe w kształceniu zawodowym praktycznym

Edyta Marczak–Czaja

język angielski, przedmioty wizażu i stylizacji

Mariusz Migacz

przedmioty elektryczne w kształceniu zawodowym teoretycznym

Karolina Mołoń

przedmioty geodezyjne w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym

Joanna Mordasiewicz

wychowawca internatu

Jerzy Moskal

przedmioty geodezyjne w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym

Bogdan Nabożny

przedmioty budowlane w kształceniu zawodowym praktycznym

Magdalena Odrzywolska–Hasiec

przedmioty architektury krajobrazu w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym

Elżbieta Orszulak

język polski

Elżbieta Panicz

przedmioty mechaniczne w kształceniu zawodowym teoretycznym

Ewa Partyka–Czop

matematyka

Edyta Przybylak

język polski

Jarosław Puzio

religia

Andżelika Pytlos

język niemiecki

Kinga Rajchel

wychowawca internatu

Jan Rec

przedmioty budowlane w kształceniu zawodowym praktycznym

Beata Ruszel

matematyka

Dorota Rzepka

wychowawca internatu

Dariusz Sadowski

przedmioty kolejowe w kształceniu zawodowym teoretycznym

Izabela Sagan

język angielski, matematyka

Krystyna Sagan

język angielski

Alicja Sandej

język angielski

Jerzy Sikora

przedmioty kolejowe w kształceniu zawodowym teoretycznym

Katarzyna Słomska

wychowanie fizyczne

Wojciech Słupek

informatyka, bhp, przedmioty budowlane w kształceniu zawodowym praktycznym

Dorota Sochacka

przedmioty budowlane w kształceniu zawodowym teoretycznym

Ks. Kamil Sowa

religia

Joanna Stańczyk

język angielski

Marek Styka

historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie, historia i teraźniejszość

Magdalena Srebniak

wychowanie fizyczne

Dominik Sudoł

przedmioty budowlane w kształceniu zawodowym praktycznym

Radosław Szanter

wychowawca internatu

Krzysztof Szpara

geografia

Robert Szyja

geografia

Edyta Świeboda

wychowawca internatu

Wojciech Tobijasz

przedmioty budowlane w kształceniu zawodowym teoretyczne

Joanna Tracz

wychowawca internatu

Agnieszka Twardziak

psycholog szkolny

Katarzyna Warańska

przedmioty architektury krajobrazu w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym

Edyta Winiarz

język niemiecki

Krystyna Woźniak

nauczyciel bibliotekarz

Liliana Wroniak

pedagog szkolny

Piotr Zaworski

przedmioty kolejowe w kształceniu zawodowym teoretycznym

Izabella Żak

wychowawca internatu

Grzegorz Żyradzki

wychowanie fizyczne

Liliana Wroniak

pedagog szkolny

Agnieszka Twardziak

psycholog szkolny

Sekretariat dyrektora

 • Barbara Miękisz
 • tel. 17 748 12 00

Sekretariat wicedyrektora ds. szkół młodzieżowych

 • Zofia Wesołowska
 • tel. 17 748 12 04

Sekretariat ds. szkół dla dorosłych stacjonarnych

 • Zofia Wesołowska
 • tel. 17 748 12 04

Sekretariat wicedyrektora ds. szkół zaocznych i KKZ

 • Barbara Miękisz
 • tel. 17 748 12 00

Stołówka szkolna

 • Joanna Byjoś
 • tel. 17 748 12 19

Dział kadr

 • Barbara Kubicka
 • tel. 17 748 12 02

Główny księgowy

 • Irena Chmiel
 • tel. 17 748 12 12

Dział księgowości

 • Małgorzata Rug
 • tel. 17 748 11 81
 • Natalia Kubicz
 • tel. 17 748 12 09
 • Edyta Frączek
 • tel. 17 748 12 11

Kierownik gospodarczy

 • Mariusz Byjoś
 • tel. 17 748 12 07

Administracja internatu

 • Józefa Gutkowska
 • tel. 17 748 11 85