Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego

ul. mjr H. Sucharskiego 4
35-225 Rzeszów

Sekretariat szkół młodzieżowych i stacjonarnych dla dorosłych
17 748 12 04

Sekretariat szkół zaocznych dla dorosłych i KKZ
17 748 12 00

Główny Księgowy
17 748 12 12

Napisz do nas


  Telefony

  Szkoła
  Sekretariat główny 17748 12 00
  Sekretariat szkół młodzieżowych i stacjonarnych dla dorosłych 17 748 12 04
  Pedagog szkolny 17 748 12 14
  Psycholog szkolny 17 748 12 13
  Sekretariat szkół zaocznych dla dorosłych i KKZ 17 748 12 00
  Kierownik szkolenia praktycznego 17 748 12 08
  Pokój nauczycielski 17 748 11 80
  Specjalista ds. kadr 17 748 12 02
  Kierownik gospodarczy 17 748 12 07
  Biblioteka 17 748 11 82
  Pokój nauczycieli wychowania fizycznego 17748 11 83
  Archiwum 17 748 11 84
  Higienistka szkolna 17 748 12 15
  Główny Księgowy 17 748 12 12
  Dział księgowości

  17 748 12 09

  17 748 12 81

  17 748 12 11

  Portiernia szkolna 17 748 11 89
  INTERNAT
  Kierownik internatu 17 748 12 17
  Administracja internatu

  17 748 11 85

  Pokój wychowawców nr 314 17 748 12 18
  Pokój wychowawców nr 214 17 748 11 87
  Portiernia internatu 17 748 11 88
  STOŁOWKA SZKOLNA
  Stołówka szkolna 17 748 12 19
  FAX 17 748 19 33