Charakterystyka zawodu
Technik Budownictwa

Technik Budownictwa Kwalifikacja Sylwetka absolwenta Zatrudnienie Baza dydaktyczna Galeria

1. Technik Budownictwa

Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych. Absolwenci są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

2. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

 1. Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych
 2. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych
 3. Wykonywanie tynków
 4. Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 1. Organizowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy oraz wykonywaniem robót ziemnych
 2. Organizowanie robót budowlanych stanu surowego
 3. Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
 4. Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych
 5. Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

3. Sylwetka absolwenta

Absolwenci organizują, koordynują i kontrolują wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych przez zespoły robocze, posługują się dokumentacją budowlaną, opracowują projekty organizacji budowy, sporządzają przedmiary i obmiary robót, harmonogramy robót, zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasów materiałów. Specjalizują się w sporządzaniu kosztorysów robót budowlanych.

Mogą też wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: zagospodarowaniem terenu budowy, montażem, użytkowaniem i demontażem rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót budowlanych, organizowaniem i koordynowaniem prac związanych z wykonywaniem robót budowlanych w obiektach budowlanych.

4. Technik budownictwa znajdzie zatrudnienie w:

 1. pracownia budowlana wyposażonych w próbki i karty katalogowe materiałów budowlanych, modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów, plansze, prezentacje i filmy instruktażowe dotyczące robót suchej zabudowy oraz robót wykończeniowych. Zestaw przepisów prawa budowlanego, normy budowlane, czasopisma specjalistyczne, modele obiektów budowlanych
 2. pracownia rysunku technicznego wyposażona w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem do wykonywania rysunków technicznych, harmonogramów i kosztorysów budowlanych, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, przykładowe dokumentacje projektowe, modele brył i figur geometrycznych, rysunki elementów budowlanych
 3. warsztaty na terenie szkoły, w których są zorganizowane i wyposażone stanowiska do wykonywania ćwiczeń i zadań do robót konstrukcyjno-budowlanych

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

 1. pracownia budowlana wyposażonych w próbki i karty katalogowe materiałów budowlanych, modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów, plansze, prezentacje i filmy instruktażowe dotyczące robót suchej zabudowy oraz robót wykończeniowych. Zestaw przepisów prawa budowlanego, normy budowlane, czasopisma specjalistyczne, modele obiektów budowlanych
 2. pracownia rysunku technicznego wyposażona w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem do wykonywania rysunków technicznych, harmonogramów i kosztorysów budowlanych, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, przykładowe dokumentacje projektowe, modele brył i figur geometrycznych, rysunki elementów budowlanych
 3. warsztaty na terenie szkoły, w których są zorganizowane i wyposażone stanowiska do wykonywania ćwiczeń i zadań do robót konstrukcyjno-budowlanych

6. Galeria