Charakterystyka zawodu
Technik Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym

Technik Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym Kwalifikacja Sylwetka absolwenta Zatrudnienie Baza dydaktyczna Galeria

1. Technik Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym

Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym to dziedzina pracy odpowiedzialna za bezpieczeństwo podróżnych i przewożonych towarów. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców branży kolejowej, jak również firm zajmujące się automatyką kolejową i szerzej rozumianą – opartą na nowoczesnych systemach informatycznych i łączności światłowodowej oraz bezprzewodowej.

Informacje dodatkowe

W ramach praktycznej nauki zawodu uczniowie często w praktycznych zajęciach na terenie kolejowych jednostek organizacyjnych, gdzie w realnych warunkach mogą sprawdzić swoją znajomość specyfiki zawodu. Ponadto przyszli pracownicy dla tego kierunku kształcenia chętnie oferują patronat, a dla niektórych uczniów fundują stypendia i dają gwarancje zatrudnienia.

2. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia

TKO.02. Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym.

 1. Montowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym stacyjnych i liniowych.
 2. Montowanie urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych.
 3. Montowanie urządzeń zasilających systemy sterowania ruchem kolejowym.
 4. Diagnozowanie i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
 5. Utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych.
 6. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń zasilających systemy sterowania ruchem kolejowym.

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym będzie przygotowany do wykonywania zadań:

 • montować, diagnozować, remontować i utrzymywać w sprawności technicznej urządzenia sterowania ruchem kolejowym,
 • montować i eksploatować urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach kolejowych,
 • montować i utrzymywać w sprawności technicznej urządzenia łączności przewodowej i bezprzewodowej,
 • budować i eksploatować urządzeń sieci zasilającej systemy sterowania ruchem kolejowym,
 • prowadzić dokumentację eksploatacyjną i techniczną urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

4. Technik Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym znajdzie zatrudnienie w:

Liniach kolejowych w szczególności w działach związanych z automatyką, energetyką, firmach produkcyjnych wykorzystujących automatykę i sterowania produkcją, firmach produkcyjnych sprzęt elektroniczny, serwisach i zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektryczne, firmach.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Pracownia sterowania ruchem kolejowym, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do internetu, z drukarką i z projektorem multimedialnym, oprogramowanie symulacyjne do prowadzenia ruchu kolejowego, stanowiska składające się z urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń łączności telefonicznej, radiotelefonicznej i dyspozytorskiej, informacji audiowizualnej i informacji sygnalizacyjnych, plansze poglądowe, czasopisma branżowe, filmy dydaktyczne.

Kształcenie praktyczne odbywa się w warunkach rzeczywistych na infrastrukturze kolejowej

6. Galeria