Link do wcześniej realizowanych przez szkołę projektów unijnych – https://archiwum.zsku.rzeszow.pl/projekty-unijne