Close
Close

Konferencja „Iberiada na bis”

KONFERENCJA NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU

Projekt  „Iberiada na bis” o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000068478 współfinansowany przez Unię Europejską  realizowany w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie  od 01.06.2022 do 31.08.2023. Dofinansowanie projektu z UE: 48 880,00 EUR.

24 sierpnia 2023 roku  w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego odbyła  się konferencja dla nauczycieli z rzeszowskich szkół. Podczas spotkania słowo wstępne wygłosił dyrektor szkoły pan Robert Barłowski.

Następnie koordynator projektu, pani Izabela Sagan, opowiedziała o działaniach realizowanych w ramach projektu i osiągniętych rezultatach, podkreślając znaczenie posiadania przez ZSKU Akredytacji w programie Erasmus plus.

ZSKU wyróżnia się na tle innych szkół w województwie podkarpackim tym, że posiada dwie Akredytacje w programie Erasmus plus na lata 2021-2027. Akredytacja w sektorze „Kształcenie i szkolenia zawodowe” umożliwia szkole coroczne wysyłanie młodzieży szkół technicznych i zawodowych na zagraniczne praktyki zawodowe.  Akredytacja w sektorze „Edukacja szkolna” pozwala na wyjazdy uczniów naszej  szkoły do zagranicznych szkół partnerskich celem uczestniczenia w zajęciach wraz z uczniami tych szkół. Natomiast nauczyciele ZSKU uczestniczą w zagranicznych kursach doskonalenia zawodowego – również dzięki Akredytacji z „Edukacji szkolnej”.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja dotycząca pobytu pani dyrektor Doroty Sochackiej w Hiszpanii w ramach Job Shadowing z zakresu budownictwa. Następnie pani Magdalena Gut, która była opiekunem uczniów podczas praktyki zawodowej w Hiszpanii w maju 2023 roku, opowiedziała o doświadczeniach uczniów klas technikum budowlanego, geodezyjnego i architektury krajobrazu oraz szkoły branżowej i nabytych przez nich umiejętnościach. Punktem wieńczącym spotkanie była degustacja potraw, podczas której nauczyciele mogli wymienić się spostrzeżeniami. Dyskutowano również nad możliwościami jakie daje program Erasmus Plus zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów.

Podział godzin
E-dziennik
Office 365
Ogłoszenia
ZSKU Rzeszów
Skip to content