Branżowa Szkoła II Stopnia nr 3

Informacje Kierunki kształcenia

1. Informacje

Uwaga słuchacze szkół dla dorosłych!

Zajęcia dla wszystkich semestrów: Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły II stopnia rozpoczynają się w dniu
09.09.2023  (sobota) zgodnie z zamieszczonym na stronie szkoły planem zajęć.

Plan zajęć WRZESIEŃ 2023 -> Poierz PDF

Zjazd 7-8.10. -> Pobierz PDF

Zjazd 21-22.10. -> Pobierz PDF

Zjazd 28-29.10.2023  i  04-05.11.2023 -> Pobierz PDF 

Zjazd 18-19.11.2023 -> Pobierz PDF

Zjazdy Listopad-Grudzień 2023 ->Pobierz PDF

Nauka w Branżowej Szkole II stopnia trwa dwa lata. Umożliwia absolwentom Branżowej Szkoły I stopnia nabycie umiejętności z drugiej kwalifikacji oraz uzyskanie wykształcenia średniego branżowego, a po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskanie dyplomu technika. W Branżowej Szkole II stopnia jest realizowana jedynie druga kwalifikacja cząstkowa wyodrębniona w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika. Zajęcia edukacyjne w zakresie kształcenia zawodowego odbywają się na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego. Absolwent tego typu szkoły będzie mógł również przystąpić do egzaminu maturalnego.

Wniosek o przyjęcie – Branżowa szkoła II stopnia

2. Kierunki kształcenia

Technik robót wykończeniowych w budownictwie

  • Kwalifikacja kształcona na poziomie technika w Branżowej Szkole II stopnia – BUD.25. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie.
  • Zawód na poziomie Branżowej Szkoły I stopnia – Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie BUD.1.1

Technik elektryk

  • Kwalifikacja kształcona na poziomie technika w Branżowej Szkole II stopnia – ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
  • Zawód na poziomie Branżowej Szkoły I stopnia – Elektryk ELE.02.

Technik pojazdów samochodowych

  • Kwalifikacja kształcona na poziomie technika w Branżowej Szkole II stopnia – MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.
  • Zawód na poziomie Branżowej Szkoły I stopnia – Elektromechanik pojazdów samochodowych MOT.02. Mechanik pojazdów samochodowych MOT.05.

Technik budownictwa

  • Kwalifikacja kształcona na poziomie technika w Branżowej Szkole II stopnia – BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.
  • Zawód na poziomie Branżowej Szkoły I stopnia – Wykonawstwo robót zbrojarskich i betoniarskich BUD.01. Montaż konstrukcji budowlanych BUD.08. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich BUD.12.

Technik inżynierii sanitarnej

  • Kwalifikacja kształcona na poziomie technika w Branżowej Szkole II stopnia - Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.
  • Zawód na poziomie Branżowej Szkoły I stopnia - Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych BUD.09.