Szkoła policealna - technik administracji

Informacje Kierunek

1. Informacje

Szkoła policealna to rodzaj szkoły w polskim systemie edukacji przeznaczona dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.

Szkoły policealne są dobrym wyborem dla świeżo upieczonych absolwentów liceów i techników, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości, ale chcą kontynuować edukację w celu szybkiego zdobycia kwalifikacji zawodowych .

Słuchacz, który ukończył szkołę policealną dalej posiada wykształcenie średnie, a jeśli zdał egzamin zawodowy dodatkowo otrzymuje dyplom technika.

2. Kierunek

W ZSKU Rzeszów proponujemy kierunek technik administracji, który trwa 2 lata i jest realizowany w formie zaocznej tzn. że nauka odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach co tydzień przez 2 dni. W naszej szkole są to: sobota, niedziela od 8.00 , średnio co dwa tygodnie. Nauka jest bezpłatna.