Charakterystyka zawodu
Monter sieci i instalacji sanitarnej

Monter sieci i instalacji sanitarnej Kwalifikacja Sylwetka absolwenta Zatrudnienie

1. Monter sieci i instalacji sanitarnej

Monter sieci i instalacji sanitarnej to obecnie niezwykle pożądany na rynku, a jednocześnie bardzo wymagający zawód, dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców branży instalacyjnej oraz budowlanej, którzy cenią pracownika wykwalifikowanego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

2. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych.

  1. Wykonywanie robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych
  2. Wykonywanie robót związanych z budowa sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci węzłów ciepłowniczych
  3. Wykonywanie montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  4. Wykonywanie robót związanych z konserwacją, remontem i modernizacją sieci oraz instalacji sanitarnych

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

  1. wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montażem instalacji sanitarnych
  2. wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych
  3. wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  4. wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz instalacji sanitarnych szkoły branżowej II stopnia i uzyskać wykształcenie średnie oraz po potwierdzeniu dodatkowej kwalifikacji może uzyskać dyplom w zawodzie Technik inżynierii sanitarnej

4. Monter zabudowy i robót wykończeniowych znajdzie zatrudnienie w:

Monter sieci i instalacji sanitarnej znajdzie zatrudnienie w: zakładzie pracy na stanowiskach montera instalacji sanitarnych (wodociągowych i ciepłej wody użytkowej, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji oraz gazowych), w firmach budowlanych i instalacyjnych, w warsztatach rzemieślniczych, w warsztatach remontowo – montażowych oraz administracjach domów mieszkalnych. Może też prowadzić własną firmę instalacyjno-montażową.