Liceum ogólnokształcące

Informacje O szkole Nauka Warunki przyjęcia Wymagane dokumenty

 • Zjazd 23-24 kwiecień 2022

 • Zjazd 7-8 maj 2022

 • Zjazd 21-22 maj 2022

 • Egzaminy pisemne 28-29 maj 2022

 • Egzaminy ustne 4-5 czerwiec 2022

 • Egzaminy ustne 11-12 czerwiec 2022

 • Egzaminy ustne 18-19 czerwiec 2022

1. Informacje

Szkoły dla dorosłych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie posiadają uprawnienia szkoły publicznej i realizują programy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Lata obecności na rynku i doświadczenie w nauczaniu dorosłych sprawiają, że nasze formy kształcenia są skuteczne i odbywają się w przyjaznej atmosferze. To dobre miejsce dla tych, którzy chcą zdobyć lub uzupełnić wykształcenie i podnieść swoje szanse na rynku pracy nie rezygnując z codziennych obowiązków zawodowych oraz nie zaniedbując innych zobowiązań.

2. O szkole

 1. Nauka jest bezpłatna i trwa:
  • cztery lata w przypadku słuchaczy przyjmowanych po 8-letniej szkole podstawowej oraz gimnazjum i kończy się świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
  • trzy lata w przypadku słuchaczy przyjmowanych po gimnazjum i kończy się świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych ( obecnie to tylko semestr 6 );
  • trzy lata w przypadku absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły 1 stopnia , którzy mogą ubiegać się o przyjęcie na semestr trzeci 4-letniego liceum ogólnokształcącego i kończy się świadectwem ukończenia  liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
 2. Po skończeniu szkoły słuchacz może przystąpić do egzaminu maturalnego.
 3. Po skończeniu liceum słuchacz może kontynuować naukę w szkole policealnej.

3. Nauka

Nauka odbywa się:
 1. Forma stacjonarna – nauka odbywa się przez 3 lub 4 dni w tygodniu - w naszej szkole są to: poniedziałek, wtorek , środa, od godz.15.00 co tydzień.
 2. Forma zaoczna – nauka odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach – co tydzień przez 2 dni – w naszej szkole są to: sobota, niedziela od 8.00 , średnio co dwa tygodnie.
 3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

4. Warunki przyjęcia

Do liceum dla dorosłych można przyjąć osobę, która:
 1. W danym roku kalendarzowym ukończy 18 lat.
 2. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych ukończyła 16 lat, ma opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży.

5. Wymagane dokumenty

 1. Świadectwo ukończenia 8 klasy szkoły podstawowej lub ostatniej ukończonej klasy (semestru) liceum;
 2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty;
 3. Wniosek o przyjęcie do szkoły na druku ZSKU Rzeszów (druk do otrzymania na miejscu w placówce lub na stronie);
 4. 2 zdjęcia;
 5. Dowód osobisty (ewentualnie paszport lub inny dokument tożsamości) do wglądu.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na semestry wyższe, powinien przedstawić świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty. 

Wymagamy również dostarczenia świadectwa lub arkusza ocen ukończenia klasy (semestru) znajdującego się niżej w systemie nauczania szkolnego. 

Rekrutacja do szkół jest ciągła.
Kandydat do szkoły może 
rozpocząć naukę zarówno w semestrze jesiennym, jak i w semestrze wiosennym.