Liceum ogólnokształcące

Informacje O szkole Nauka Warunki przyjęcia Wymagane dokumenty

1. Informacje


UWAGA !

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych – forma zaoczna

prowadzi nabór na wszystkie semestry

w semestrze wiosennym –  rozpoczęcie zajęć luty 2024 r

NAUKA BEZPŁATNA !!!

INFORMACJE I ZAPISY                                                                                                                               

w sekretariacie szkoły pokój nr 18

poniedziałek – piątek

od 7.00 do 15.00

ZSKU Rzeszów ul. Sucharskiego 4

Telefon:  17 748 12 00   e-mail: [email protected]

Szkoły dla dorosłych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie posiadają uprawnienia szkoły publicznej i realizują programy nauczania Ministerstwa Edukacji Narodowej. Lata obecności na rynku i doświadczenie w nauczaniu dorosłych sprawiają, że nasze formy kształcenia są skuteczne i odbywają się w przyjaznej atmosferze. To dobre miejsce dla tych, którzy chcą zdobyć lub uzupełnić wykształcenie i podnieść swoje szanse na rynku pracy nie rezygnując z codziennych obowiązków zawodowych oraz nie zaniedbując innych zobowiązań.

Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych

Podanie do LO forma zaoczna

2. O szkole

 1. Nauka jest bezpłatna i trwa:
  • cztery lata w przypadku słuchaczy przyjmowanych po 8-letniej szkole podstawowej oraz gimnazjum i kończy się świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
  • trzy lata w przypadku słuchaczy przyjmowanych po gimnazjum i kończy się świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
  • trzy lata w przypadku absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły 1 stopnia , którzy mogą ubiegać się o przyjęcie na semestr trzeci 4-letniego liceum ogólnokształcącego i kończy się świadectwem ukończenia  liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
 2. Po skończeniu szkoły słuchacz może przystąpić do egzaminu maturalnego.
 3. Po skończeniu liceum słuchacz może kontynuować naukę w szkole policealnej.

3. Nauka

Nauka odbywa się:
 1. Forma stacjonarna – nauka odbywa się przez 3 lub 4 dni w tygodniu - w naszej szkole są to: poniedziałek, wtorek , środa, od godz.15.00 co tydzień.
 2. Forma zaoczna – nauka odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach – co tydzień przez 2 dni – w naszej szkole są to: sobota, niedziela od 8.00 , średnio co dwa tygodnie.
 3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

4. Warunki przyjęcia

Do liceum dla dorosłych można przyjąć osobę, która:
 1. W danym roku kalendarzowym ukończy 18 lat.
 2. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych ukończyła 16 lat, ma opóźnienia w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej dla młodzieży.

5. Wymagane dokumenty

 1. Świadectwo ukończenia 8 klasy szkoły podstawowej lub gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia lub ostatniej ukończonej klasy (semestru) liceum;
 2. Wniosek o przyjęcie do szkoły na druku CKU Rzeszów (druk do otrzymania na miejscu w placówce lub na stronie);
 3. 2 zdjęcia;
 4. Dowód osobisty (ewentualnie paszport lub inny dokument tożsamości) do wglądu.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na semestry wyższe, powinien przedstawić świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej lub gimnazjum. 

Wymagamy również dostarczenia świadectwa lub arkusza ocen ukończenia klasy (semestru) znajdującego się niżej w systemie nauczania szkolnego. 

Rekrutacja do szkół jest ciągła.
Kandydat do szkoły może 
rozpocząć naukę zarówno w semestrze jesiennym, jak i w semestrze wiosennym.