Charakterystyka zawodu
Technik Transportu Kolejowego

Technik Transportu Kolejowego Kwalifikacja Sylwetka absolwenta Zatrudnienie Baza dydaktyczna Galeria

1. Technik Transportu Kolejowego

Technik transportu kolejowego to dziś niezwykle pożądany na rynku, a jednocześnie bardzo wymagający zawód, dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców branży kolejowej, którzy cenią pracownika dobrze przygotowanego do realizacji specyficznych i trudnych zadań wynikających ze specyfiki funkcjonowania kolei.

Informacje dodatkowe

W ramach praktycznej nauki zawodu uczniowie często w praktycznych zajęciach na terenie kolejowych jednostek organizacyjnych, gdzie w realnych warunkach mogą sprawdzić swoją znajomość specyfiki zawodu. Ponadto przyszli pracownicy dla tego kierunku kształcenia chętnie oferują patronat, a dla niektórych uczniów fundują stypendia i dają gwarancje zatrudnienia.

2. Kwalifikacja uzyskiwana w wyniku kształcenia

TKO.07. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów.

 1. Organizowanie oraz prowadzenie ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu.
 2. Obsługiwanie urządzeń sterowania ruchem, łączności i infrastruktury kolejowej.
 3. Nadzorowanie i koordynowanie pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej.

TKO.08. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych.

 1. Planowanie i organizowanie pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych.
 2. Zarządzanie taborem kolejowym.
 3. Przygotowanie do odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób.
 4. Zestawianie, zarządzanie i obsługa pociągów.

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik transportu kolejowego będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 • obsługi przewozów pasażerskich, tj. obsługi taboru pasażerskiego, obsługi podróżnych oraz urządzeń wykorzystywanych do realizacji powyższych zadań,
 • obsługi przewozów towarowych, tj. obsługi taboru ruchu towarowego, obsługi klientów oraz urządzeń wykorzystywanych do realizacji powyższych zadań,
 • obsługi infrastruktury kolejowej stacyjnej i liniowej,
 • obsługi taboru kolejowego po ukończeniu dodatkowych kursów.

4. Technik transportu kolejowego znajduje zatrudnienie w:

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia:

Pracownia sterowania ruchem kolejowym, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, oprogramowanie symulacyjne do prowadzenia ruchu kolejowego, oprogramowanie wspomagające realizację procesu przewozowego, stanowiska składające się z urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń łączności telefonicznej, radiotelefonicznej.

6. Galeria