Close
Close

„Azymut → Rozwój kompetencji kluczowych” (dla uczniów)

Projekt „Azymut → Rozwój kompetencji kluczowych” o numerze 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068475 współfinansowany przez Unię Europejską  realizowany w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie  od 01.06.2022 do 31.08.2023. Dofinansowanie projektu z UE: 88 715,00 EUR.

Edukacja szkolna

nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068475, tytuł projektu: „Azymut → Rozwój kompetencji kluczowych”

nr Akredytacji: 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046031

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu

Deklaracja uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Regulamin rekrutacji do projektu

Zał. mniejsze szanse Erasmus+

WYNIKI REKRUTACJI

Podział godzin
E-dziennik
Office 365
Ogłoszenia
ZSKU Rzeszów
Skip to content