Close
Close

Uczniowie klas wojskowych X LO w Porto

Projekt „Azymut → Rozwój kompetencji kluczowych” o numerze 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068475 współfinansowany przez Unię Europejską  realizowany w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie  od 01.06.2022 do 31.08.2023. Dofinansowanie projektu z UE: 88 715,00 EUR.

Grupa 14 uczniów klas wojskowych właśnie jest w trakcie odbywania „Grupowej mobilności uczniów” w szkole Escola Secundária António Nobre. Pierwszego dnia przywitały nas Panie Dyrektor oraz nauczyciel wychowania fizycznego pan Włodzimierz Podstawski, który jednocześnie jest naszym przewodnikiem po szkole oraz jednym z koordynatorów projektów mobilnościowych w szkole Antonio Nobre.

Najpierw Pan Włodzimierz oprowadził nas po szkole, która jest jedną z zespołu szkół. Zobaczyliśmy pracownie naukowe, pokój nauczycielski a następnie oglądaliśmy prezentację przygotowaną przez portugalską młodzież António Nobre w sali konferencyjnej. Po wszystkim udaliśmy się do sali gimnastycznej, w której wraz z uczniami tej szkoły integrowaliśmy się przy grach sportowych.

Ostatnim punktem programu było zwiedzenie okolicy szkoły i zwiedziliśmy park, w którym uczniowie spędzają przerwę na lunch.

Dzisiejszy dzień pozwolił nam zobaczyć z czym zmaga się edukacja w tak dużej aglomeracji jaką jest Porto. Nie możemy doczekać się kolejnych dni i niesamowitych wrażeń.

Podział godzin
E-dziennik
Office 365
Ogłoszenia
ZSKU Rzeszów
Skip to content