Close
Close

Przygotowania do wyjazdu do Hiszpanii w toku – Iberiada na bis!

Projekt „Iberiada na bis” o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000068478 współfinansowany przez Unię Europejską  realizowany w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie  od 01.06.2022 do 31.08.2023. Dofinansowanie projektu z UE: 48 880,00 EUR.

IBERIADA NA BIS – KOLEJNE ETAPY REALIZACJI

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych, zawodowych, oraz interpersonalnych 23 uczniów kształcących się w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie umożliwiających w przyszłości ich rozwój zawodowy, kulturowy i osobisty.

Zrekrutowani uczniowie rozpoczęli przygotowania do wyjazdu do Hiszpanii. Rozwijają swoje kompetencje z języka angielskiego w ramach zajęć przygotowawczych, gdzie doskonalą swoje umiejętności komunikacyjne i rozszerzają słownictwo z języka angielskiego. Dodatkowo uczą się języka hiszpańskiego. Ćwiczą podstawowe zwroty grzecznościowe, uczą się przedstawiać i zadawać pytania.

Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi, co w znacznym stopniu wpływa na aktywność uczniów i osiąganie pożądanych efektów pracy. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, co przekłada się na zapewnienie odpowiedniego poziomu.

Uczniowie klas geodezyjnych, budownictwa i architektury krajobrazu intensywnie uczą się języków obcych, aby podczas  2-tygodniowej praktyki zawodowej w maju 2023r. bez większych trudności radzić sobie z komunikacją.

Zajęcia przygotowawcze z języków obcych są stałą praktyką stosowaną podczas realizowanych w ZSKU Rzeszów projektów, która zapewnia realizacje przedsięwzięcia na wysokim poziomie.

Weryfikacja umiejętności językowych za granicą jest informacją zwrotną dla beneficjentów programu w odniesieniu do ich umiejętności, słabych i mocnych stron, co z kolei pozwala im na lepsze przygotowanie się do matury ustnej i pisemnej z języka angielskiego.

Dodatkowym wsparciem dla uczestników projektu są zajęcia przygotowawcze prowadzone przez pedagoga szkolnego. Uczniowie dowiadują się, w jaki sposób radzić sobie z rozłąką, jak odnaleźć się w obcym kraju, gdzie szukać pomocy w przypadku pojawiających się problemów.

Atmosfera na zajęciach sprzyja zadawaniu pytań i opowiadaniu o swoich obawach, potrzebach i oczekiwaniach.

Przed beneficjentami czekają jeszcze kolejne wyzwania w ramach realizowanego projektu. Na bieżąco są informowani o:

  • zakwaterowaniu
  • ubezpieczeniu,
  • dojeździe na miejsce praktyki oraz przejazdach lokalne.

O kolejnych etapach będziemy Was informować już wkrótce.

Podział godzin
E-dziennik
Office 365
Ogłoszenia
ZSKU Rzeszów
Skip to content