Close
Close

Projekty unijne 2022/2023 - "Iberiada na bis" (dla uczniów)

  • Start
  • Projekty unijne 2022/2023 – „Iberiada na bis” (dla uczniów)

Konferencja „Iberiada na bis”

KONFERENCJA NA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU Projekt  „Iberiada na bis” o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000068478 współfinansowany przez Unię Europejską  realizowany w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie  od 01.06.2022 do 31.08.2023. Dofinansowanie projektu z UE: 48 880,00 EUR. 24 sierpnia 2023 roku  w Czytaj Dalej

Hiszpania – praktyki zawodowe

Prezentacje uczniów, którzy w ramach projektu „Iberiada na bis” odbyli zagraniczne praktyki zawodowe. Hiszpania praktyki zawodowe 1 Hiszpania praktyki zawodowe 2 https://www.canva.com/design/DAFk4Z3aKUo/bby3BZbC5-jJoX_kVJ_rhg/view https://www.canva.com/design/DAFkUthhip0/VxfE2MrwLoLHIe5oZLrAAA/edit?fbclid=IwAR1kSk5iP_cr38ROwmjGr0uT4CDX6YwtD8qTmEA9sS2kgzN7w2-siNnZIBM https://eduerzeszow-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/kongie_769_edu_erzeszow_pl/EX36q48mCwFPnkTB2a4LLyMBWxaGk1SkL4AhuqJ1-Wa-pw?rtime=1n-mlrij20g

Wyniki rekrutacji do programu „Iberiada na bis”

Poniżej listy uczniów kierunków: architektura krajobrazu, budownictwo, geodezja zakwalifikowanych do programu „Iberiada na bis”. SKM_C3350230130090400 architektura krajobrazu SKM_C3350230130090401 architektura krajobrazu – lista rezerwowa SKM_C3350230130090402 budownictwo SKM_C3350230130090403 budownictwo – lista rezerwowa SKM_C3350230130090500 geodezja SKM_C3350230130090501 geodezja – lista rezerwowa

Podział godzin
E-dziennik
Office 365
Ogłoszenia
ZSKU Rzeszów
Skip to content