Close
Close

Budowlańcy, geodeci i architekci krajobrazu zakończyli praktyki w Sewilli

Projekt  „Iberiada na bis” o numerze 2022-1-PL01-KA121-VET-000068478 współfinansowany przez Unię Europejską  realizowany w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie  od 01.06.2022 do 31.08.2023. Dofinansowanie projektu z UE: 48 880,00 EUR.

Uczniowie klasy III-IV technikum i II klasy szkoły branżowej Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, kształcącego się na kierunkach: technik budownictwa, szkoła branżowa, technik architektury krajobrazu i technik geodeta wzięli udział w projekcie „Iberiada na bis” w Hiszpanii. Łącznie 23 osoby wyjechało na staż do Hiszpanii, gdzie pod opieką doświadczonych osób mogli rozwijać i nabywać kompetencje językowe i zawodowe.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli we wszystkich działaniach w trakcie trwania projektu, wzięli udziału w przygotowaniu językowym (j. hiszpański i j. angielski) oraz pedagogiczno – kulturowym. Wszyscy zrekrutowani uczestniczyli w spotkaniach organizacyjnych przed mobilnością, w trakcie oraz po jej zakończeniu oraz w stażu zgodnie z programem. Starannie prowadzili dzienniczek praktyk, przestrzegali zasad bezpieczeństwa i stosowali się do poleceń opiekunów i osób nadzorujących praktyki. Dokumentowali udział w mobilności za pomocą zdjęć, filmów oraz wspólne przygotowali materiały upowszechniające rezultaty projektu. Wszyscy wypełnili ankiety ewaluacyjne i raport uczestnika w Beneficiary Module.

Współpraca z partnerem projektu EUROMIND przebiegała prawidłowo.

Głównym celem projektu był wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów ZSKU w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, w zakresie wielojęzyczności, kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, a także przedsiębiorczości oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.

Beneficjenci rozwinęli umiejętności zawodowe zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, podwyższyli poziom umiejętności językowych z zakresu komunikacji codziennej oraz języka branżowego, a także poszerzyli horyzonty kulturowe w oparciu o otwartość na inność przy zachowaniu własnej tożsamości kulturowej. Wzmocniła się ich motywacja do nauki, w tym nauki języków obcych. Rozbudowaniu uległy kompetencje interpersonalne dotyczące samodzielności, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, odpowiedzialności oraz obowiązkowości.

Podsumowując udział w projekcie był niezapomnianą przygodą, która na zawsze pozostanie w pamięci uczniów ZSKU Rzeszów.

 

Podział godzin
E-dziennik
Office 365
Ogłoszenia
ZSKU Rzeszów
Skip to content