Close
Close

JUBILEUSZ SZKOŁY 1962-2022

13 października 2022 roku uroczyście świętowaliśmy.

Licznie zgromadzeni Goście wspólnie wspominali: byłych dyrektorów, nauczycieli i pracowników administracji, rozwój placówki, wiele wspólnych akcji.

Po mszy świętej odbyło się poświęcenie tablicy pamiątkowej, a następnie młodzież zaprezentowała program artystyczny, uwzględniający ciekawą historię szkoły. Obejrzeliśmy również przygotowany na tę okazję film i uczestniczyliśmy w promocji książki o szkole Pani Haliny Mandzelowskiej – nauczycielki języka polskiego, obecnie na emeryturze, która cierpliwie i z wielkim poświęceniem przygotowała losy naszej placówki od 1962 roku do 2022.

Po części oficjalnej był czas na poczęstunek, rozpoznawanie się nawet po wielu latach, i oczywiście długie, miłe rozmowy o przeszłości i teraźniejszości.

Ten wyjątkowy dzień był również okazją do zwiedzenia: szkoły, internatu, stołówki, warsztatów i odnalezienia budzącego zawsze duże zainteresowanie pokoju nauczycielskiego, sal lekcyjnych z nowoczesnym sprzętem i pomocami dydaktycznymi. W ostatnich latach szkoła przeszła gruntowny remont i wiele osób zobaczyło ten teren całkowicie odmieniony.

 

Warto przypomnieć historię obecnego

ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO  w RZESZOWIE.

To już 60 lat temu w Rzeszowie powstała placówka edukacyjna zwana Budowlanką. Od września 1962 roku rozpoczęły się zajęcia w Zasadniczej Szkole Budowlanej dla Pracujących.

Początkowo siedziba mieściła się przy ulicy Towarnickiego a potem Podkarpackiej.

Budynek przy Sucharskiego przyjął pierwszych uczniów w roku szkolnym 1970/71.

Od tego czasu mówi się na NAS z sympatią: BUDOWLANKA NA GÓRCE.

Szkole wybrano na patrona Stefana Żeromskiego – twórcę słynnych „szklanych domów”
z powieści pod tytułem „Przedwiośnie”.

Dzienne 5-letnie Technikum Budowlane powstało w roku szkolnym 1984/85 a dwa lata później do budynku szkoły wprowadziło się Technikum Geodezyjne.

Szkoła zaczęła kształcić również w Policealnym Studium Zawodowym. Nowością było Liceum Techniczne, które funkcjonowało od września 1995 roku. Natomiast od września 1997 roku na mapie edukacyjnej Rzeszowa pojawiło się kolejne- X Liceum Ogólnokształcące.

Zmiana nazwy szkoły na Centrum Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie nastąpiła
w listopadzie 1995 roku.

Obecna nazwa szkoły czyli Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie została nadana w roku szkolnym 2004/05.

Historię szkoły w formie wiersza napisała emerytowana nauczycielka matematyki – Pani Barbara Śnieżek- obecnie znana rzeszowska poetka.

 

 Sześćdziesięciolecie szkoły

Sześćdziesiąt lat to piękny jubileusz szkoły.

Nie sposób w krótkiej formie opisać historię –

Zmieniały się siedziby, nazwy i zespoły…

Strofami pewien zarys przedstawić spróbuję.

 

Początki nader skromne-konieczność stworzyła

dwie klasy Zasadniczej Szkoły Budowlanej

dla osób pracujących, którym użyczyła

kilka swych sal  Państwowa Szkoła Budownictwa.

Z każdym następnym rokiem uczniów przybywało,

dodawano profile nowych specjalności.

Technikum wieczorowe trzyletnie powstało-

trzeba było pomyśleć o swej odrębności.

 

Uczniowie, instruktorzy zbudowali własną

szkołę na Podkarpackiej – tam już można było

otworzyć dla młodzieży jeszcze szkołę dzienną.

Technikum Budowlane też się wprowadziło.

Obok powstał internat. Istniejące szkoły

zawodowe z technikum wówczas połączono

w Zespół Szkół Budowlanych. Niedługo służyły

zabudowania owe, gdyż je przekazano

na potrzeby WSI- młodziutkiej uczelni.

I znowu młodzież szkolna wraz z instruktorami,

na zajęciach praktycznych podczas swej nauki,

zbudowała nieomal własnymi rękami,

nowy, piękny budynek tuż przy Sucharskiego.

Szkoła jasna, przestronna, wkrótce z internatem

oraz dużą stołówką. Z dumą Żeromskiego

na patrona obrano, darząc go pomnikiem.

 

Prestiż wzrósł, gdy powstało tu dzienne Technikum

Budowlane a potem też Geodezyjne,

również Policealne Zawodowe Studium

później jeszcze Licea: Techniczne, Ogólne.

Grono pedagogiczne niezwykle ambitne-

zakładało dla uczniów sportowe drużyny,

koła, organizacje młodzieżowe liczne,

rozpoczął nadawanie radiowęzeł szkolny.

 

Uczniowie zdobywają trofea sportowe,

wygrywają w turniejach „Złotą Kielnią” zwanych,

wśród klas rywalizacja o wyniki dobre-

nagrodą jest wycieczka dla tych wyróżnionych.

Biorą udział w konkursach, igrzyskach, zawodach,

także w teoretycznych szkolnych olimpiadach,

redagują gazetkę, kronikę prowadzą,

a Samorząd Uczniowski nieraz służy radą.

Bywają tu wieczory różne tematyczne,

apele, dyskoteki, zabawy, studniówki,

wycieczki lub obozy, czy prace społeczne,

spotkania, zawodowe ciekawe praktyki.

 

Chyba nie ma w Rzeszowie drugiej takiej szkoły,

której nazwy tak często ulegały zmianie.

Początkowo ZSB zamieniono w Centrum

Kształcenia Ustawicznego, gdzie uczą dziennie,

wieczorowo, zaocznie i eksternistycznie-

młodzież oraz dorosłych – teorii, praktyki.

 

Kilka szkół oferuje fachowe kształcenie,

a wachlarz specjalności niezwykle szeroki.

 

Zaś po dziewięciu latach, nazwę tę zmieniono,

jest to Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego –

kombinat oświatowy, gdzie możliwość dano

uczniom, by dokonali wyboru celnego.

Są szkoły zawodowe, technika, licea

O przeróżnych profilach i dla osób wszystkich,

Zdających sobie sprawę, jak potrzebna wiedza,

aby z niej w dalszym życiu móc czerpać korzyści.

Można się tu nauczyć fachu potrzebnego,

więc warto się zapoznać ze szkolną ofertą,

z pewnością każdy znajdzie coś frapującego.

Potem brama na studia już będzie otwarta.

Zobacz Także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podział godzin
E-dziennik
Office 365
Ogłoszenia
ZSKU Rzeszów
Skip to content