Close
Close

PLAN PRACY ZSKU W RZESZOWIE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Ustawowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 14 października 2023 (sobota) – Dzień Nauczyciela
 • 1 listopada 2023 (środa) – Święto Zmarłych
 • 11 listopada 2023 (sobota) – Narodowe Święto Niepodległości
 • 6 stycznia 2024 (sobota) – Święto Trzech Króli
 • 1 maja 2024 (środa)- Święto Pracy
 • 3 maja 2024 (piątek) – Święto Konstytucji 3-go Maja
 • 30 maja 2024 (czwartek) – Święto Boże Ciało

 

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 2 listopada 2023 (czwartek)
 • 3 listopada 2023 ( piątek)
 • 2 stycznia 2024 (wtorek)
 • 2 maja 2024 (czwartek)
 • 6 maja 2024 (poniedziałek)
 • 7, 8, 9 maja 2024 – pisemne egzaminy maturalne
 • 13 maja 2024 (poniedziałek))
 • 31 maja 2024 (piątek)

Kalendarz szkoły na rok 2023/2024

Termin

Zadanie

4 września 2023 Rozpoczęcie roku szkolnego
9 września 2023 Międzynarodowy Dzień Urody
13 września 2023 Konferencja Rady Pedagogicznej – plan nadzoru pedagogicznego, charakterystyka klas pierwszych, sprawy bieżące szkoły
13 września 2023 Zatwierdzenie planów komisji przedmiotowych, zespołów, SU, RR
15 września 2023 Spotkanie z rodzicami uczniów klas pierwszych
15 września 2023 Spotkanie z rodzicami klas maturalnych
do 15 września 2023 Wybory Samorządu Klasowego
15- 17 września 2023 30 Akcja Sprzątanie Świata
16 września 2023 Światowy Dzień Sybiraka
26 września 2023 Europejski Dzień Języków Obcych
do 29 września 2023 Wybory Samorządu Uczniowskiego
do końca września Złożenie deklaracji uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego
13 października 2023 Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
13 października 2023 Ślubowanie uczniów klas pierwszych
30-31 października 2023 Porządkowanie grobów, zapalenie zniczy
10 listopada 2023 Akademia z okazji Święta Niepodległości
11 listopada 2023 Udział klas wojskowych w uroczystościach Święta Odzyskania Niepodległości
17 listopada 2023 Spotkanie z rodzicami

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach na semestr I – klasy IV LO i V Technikum

listopad/ grudzień 2023 Matura próbna
25 listopada 2023 Dzień Kolejarza
15 grudnia 2023 Konferencja rady pedagogicznej/klasyfikacja klas maturalnych
15 grudnia 2023 Zakończenie pierwszego semestru dla klas IV LO i V Technikum
15 grudnia 2023 Spotkanie z rodzicami klas IV LO i V Technikum
18 grudnia 2023 Rozpoczęcie drugiego semestru dla klasy IV LO i V Technikum
22 grudnia 2023 Wigilie klasowe
23 – 31 grudnia 2023 Zimowa przerwa świąteczna
 9-20 stycznia  2024 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna
10-15 stycznia 2024 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna
12 stycznia 2024 Konferencja Rady Pedagogicznej klasyfikacyjna dla klas promocyjnych liceum i technikum
12 stycznia 2024 Spotkanie dla rodziców uczniów  klas promocyjnych LO, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia.

 

15  stycznia 2024 Rozpoczęcie drugiego semestru dla klas I, II , III LO, I-IV Technikum  i Branżowej Szkoły I stopnia
17 stycznia 2024 Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w pierwszym semestrze roku szkolnego 2023/24
29 stycznia-11 lutego 2024 Ferie zimowe
10 lutego 2024 Rocznica pierwszej deportacji Polaków na Sybir
8 marca 2024 Dzień Kobiet
21 marca 2024 Dzień Geodety
do 21 marca 2024 Wystawienie  proponowanych ocen niedostatecznych w klasach: IV LO i V Technikum
22 marca 2024 Spotkanie z rodzicami wszystkich klas.

Poinformowanie o ocenach niedostatecznych w klasach: IV LO i V Technikum

marzec/kwiecień Rekolekcje
28 marca- 2 kwietnia 2024 Wiosenna przerwa świąteczna
kwiecień 2024 Dzień otwarty szkoły
22 kwietnia 2024 Światowy Dzień Ziemi
23 kwietnia 2024 Konferencja Rady Pedagogicznej.

Klasyfikacja RP dla IV LO i V Technikum

26 kwietnia 2024 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych – IV LO i V Technikum
30 kwietnia 2024 Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
29 kwietnia- 24 maja 2024 Praktyki zawodowe klas III i IV Technikum
7,8,9 maja 2024 Pisemny egzamin maturalny

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

do 17 maja 2024 Wystawienie proponowanych ocen niedostatecznych w klasach promocyjnych.
24 maja 2024 Spotkanie dla rodziców uczniów klas promocyjnych
3 czerwca 2024 Dzień Sportu/Dzień Dziecka
14 czerwca 2024 Narodowy dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych
17 czerwca 2024 Konferencja Rady Pedagogicznej.

Klasyfikacja RP dla I, II, III LO, I – IV Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia

3-19 czerwca 2024 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna
4- 10 czerwca 2024 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna
21 czerwca 2024 Zakończenie zajęć edukacyjnych roku szkolnego 2023/24
21 czerwca 2024 Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2023/24
22 czerwca – 31 sierpnia 2024 Ferie letnie
sierpień 2024 Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2024/25
20-21 sierpnia 2024 Egzamin maturalny w terminie poprawkowym
26-27 sierpnia 2024 Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas promocyjnych
30 sierpnia 2024 Posiedzenie Rady Pedagogicznej
2 września 2024 Rozpoczęcie roku szkolnego 2024/25

Zobacz Także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podział godzin
E-dziennik
Office 365
Ogłoszenia
ZSKU Rzeszów
Skip to content